หน้าแรก บริการ สถิติการให้บริการ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา
ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา
22 เม.ย. 2567
0
บริการ
สถิติการให้บริการ

ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา
Toxicology and Bio Evaluation Service Center: TBES


บริการทดสอบด้านความปลอดภัยในระยะก่อนคลินิก ความเข้ากันได้ทางชีวภาพ (biocompatibility) และฤทธิ์ทางชีวภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง สมุนไพร วัสดุทางการแพทย์ รวมถึงสารสำคัญที่เป็นส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ ด้วยวิธีทดสอบที่เป็นมาตรฐานระดับสากล ด้วยการเลือกใช้เซลล์เพาะเลี้ยงแบบจำลองเนื้อเยื่อสามมิติ และวิธีทางเลือกที่ทดแทนการใช้สัตว์ทดลอง ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดและแนวทางตามหลักปฏิบัติสากล

โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีผู้สนใจและเข้าใช้บริการผ่านการติดต่อหน่วยงาน จำนวนทั้งหมด 30 ราย ซึ่งเป็นการขอรับบริการผ่านระบบ e-Service ทั้งหมด

ช่วงเวลาที่ขอรับบริการ
[เดือน]
ช่วงเวลาที่ขอรับบริการ
[วัน]
จำนวนผู้มารับบริการ
Walk-in
จำนวนผู้มารับบริการ
e-Service
ตุลาคม 2565 1 0 0
2-8 0 0
9-15 0 0
16-22 0 3
23-29 0 1
30-31 0 0
พฤศจิกายน 2565 1-5 0 1
6-12 0 0
13-19 0 0
20-26 0 0
27-30 0 1
ธันวาคม 2565 1-3 0 0
4-10 0 0
11-17 0 0
18-24 0 0
25-31 0 7
มกราคม 2567 1-7 0 0
8-14 0 0
15-21 0 0
22-28 0 0
29-31 0 1
กุมภาพันธ์ 2566 1-4 0 0
5-11 0 1
12-18 0 1
19-25 0 2
26-28 0 0
มีนาคม 2566 1-4 0 1
5-11 0 0
12-18 0 0
19-25 0 0
26-31 0 0
เมษายน 2566 1 0 0
2-8 0 0
9-15 0 0
16-22 0 0
23-29 0 0
30 0 0
พฤษภาคม 2566 1-6 0 0
7-13 0 0
14-20 0 0
21-27 0 0
28-31 0 0
มิถุนายน 2566 1-3 0 0
4-10 0 0
11-17 0 0
18-24 0 0
25-30 0 5
กรกฏาคม 2566 1 0 0
2-8 0 3
9-15 0 0
16-22 0 1
23-29 0 2
30-31 0 0
สิงหาคม 2566 1-5 0 0
6-12 0 0
13-19 0 0
20-26 0 0
27-31 0 0
กันยายน 2566 1-2 0 0
3-9 0 0
10-16 0 0
17-23 0 0
24-30 0 0
รวมผู้รับบริการ 0 30
แชร์หน้านี้: