หน้าแรก บริการ มาตรการส่งเสริม ภาษี และบัญชีนวัตกรรม
มาตรการส่งเสริม ภาษี และบัญชีนวัตกรรม
7 เม.ย. 2564
0
บริการ
สถิติบริการ

สถิติรายเดือนแบบสะสม

รายการ เม.ย. 64 พ.ค. 64 มิ.ย. 64 ก.ค. 64 ส.ค. 64 ก.ย. 64 ต.ต. 64
การรับรองการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม เพื่อยกเว้นภาษี 300% (จำนวนโครงการ) 182 208 258 285 325 355 0
บัญชีนวัตกรรมไทย (จำนวนผลงาน) 42 51 52 61 70 75 7

สถิติรายไตรมาสแบบสะสม

การรับรองการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม เพื่อยกเว้นภาษี 300% (จำนวนโครงการ)

สถิติรายไตรมาสแบบสะสม

บัญชีนวัตกรรมไทย (จำนวนผลงาน)

รายการ 3/2563 4/2563 1/2564 2/2564 3/2564 4/2564
การรับรองการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม เพื่อยกเว้นภาษี 300% (จำนวนโครงการ) 341 443 86 157 258 355
บัญชีนวัตกรรมไทย (จำนวนผลงาน) 82 110 23 31 52 75

สถิติรายปี

รายการ 2562 2563 2564
การรับรองการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม เพื่อยกเว้นภาษี 300% (จำนวนโครงการ) 382 443 355
บัญชีนวัตกรรมไทย (จำนวนผลงาน) 103 110 75
7 เม.ย. 2564
0
แชร์หน้านี้: