หน้าแรก บริการ ข้อมูลการให้บริการ มาตรการส่งเสริม ภาษี และบัญชีนวัตกรรม
มาตรการส่งเสริม ภาษี และบัญชีนวัตกรรม
16 พ.ย. 2565
0
ข้อมูลการให้บริการ
บริการ

สถิติรายเดือนแบบสะสม

No Data Found

รายการ ต.ค. 66 พ.ย. 66 ธ.ค. 66 ม.ค. 67 ก.พ. 67 มี.ค. 67
การรับรองการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม เพื่อยกเว้นภาษี 200% (จำนวนโครงการ) 22 55 89 100 118 127
บัญชีนวัตกรรมไทย (จำนวนผลงาน) 10 12 22 25 30 34

สถิติรายไตรมาสแบบสะสม

การรับรองการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม เพื่อยกเว้นภาษี 200% (จำนวนโครงการ)

No Data Found

สถิติรายไตรมาสแบบสะสม

บัญชีนวัตกรรมไทย (จำนวนผลงาน)

No Data Found

รายการ 1/2565 2/2565 3/2565 4/2565 1/2566 2/2566 3/2566 4/2566 1/2567 2/2567
การรับรองการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม เพื่อยกเว้นภาษี 200% (จำนวนโครงการ) 120 151 299 387 92 173 274 378 89 127
บัญชีนวัตกรรมไทย (จำนวนผลงาน) 26 63 81 89 15 35 50 67 22 34

สถิติรายปี

No Data Found

รายการ 2562 2563 2564 2565 2566 2567
มี.ค. 67
การรับรองการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม เพื่อยกเว้นภาษี 200% (จำนวนโครงการ) 382 443 355 387 378 127
บัญชีนวัตกรรมไทย (จำนวนผลงาน) 103 110 75 89 67 34
16 พ.ย. 2565
0
แชร์หน้านี้: