หน้าแรก บริการ โครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางวิทยาศาสตร์และนิคมวิจัยของประเทศ
โครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางวิทยาศาสตร์และนิคมวิจัยของประเทศ
7 เม.ย. 2564
0
บริการ
สถิติบริการ

สถิติรายเดือนแบบสะสม

รายการ เม.ย. 64 พ.ค. 64 มิ.ย. 64 ก.ค. 64 ส.ค. 64 ก.ย. 64 ต.ค. 64
บริการพื้นที่เช่าภายใน อุทยานวิทยาศาตร์ประเทศไทย และเขตอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ประเทศไทย (จำนวนผู้ประกอบการ - ราย) 154 154 154 151 152 152 149
บริการวิเคราะห์ทดสอบ (จำนวนรายการ) 50,325 56,693 66,069 71,822 78,303 85,701 5,092

สถิติรายไตรมาสแบบสะสม

บริการพื้นที่เช่าภายใน อุทยานวิทยาศาตร์ประเทศไทย และเขตอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ประเทศไทย (จำนวนผู้ประกอบการ - ราย)

สถิติรายไตรมาสแบบสะสม

บริการวิเคราะห์ทดสอบ (จำนวนรายการ)

รายการ 3/2563 4/2563 1/2564 2/2564 3/2564 4/2564
บริการพื้นที่เช่าภายใน อุทยานวิทยาศาตร์ประเทศไทย และเขตอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ประเทศไทย (จำนวนผู้ประกอบการ - ราย) 151 153 157 154 154 152
บริการวิเคราะห์ทดสอบ (จำนวนรายการ) 78,503 100,859 20,456 43,659 66,069 85,701

สถิติรายปี

รายการ 2562 2563 2564
บริการพื้นที่เช่าภายใน อุทยานวิทยาศาตร์ประเทศไทย และเขตอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ประเทศไทย (จำนวนผู้ประกอบการ - ราย) 149 153 152
บริการวิเคราะห์ทดสอบ (จำนวนรายการ) 81,477 100,859 85,701
7 เม.ย. 2564
0
แชร์หน้านี้: