หน้าแรก บริการ e-Service ศูนย์บริการวิเคราะห์ ทดสอบ NSTDA Characterization and Testing Service Center (NCTC)
ศูนย์บริการวิเคราะห์ ทดสอบ NSTDA Characterization and Testing Service Center (NCTC)
19 เม.ย. 2564
0
e-Service
บริการ

ศูนย์บริการวิเคราะห์ ทดสอบ NSTDA Characterization and Testing Service Center (NCTC) เป็นศูนย์กลางในการให้บริการ ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ด้วยความสะดวกรวดเร็ว ร่วมกับ พันธมิตรในเครือข่าย รับบริการงานวิเคราะห์ทดสอบ พร้อมติดต่อ ประสานงาน ด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ และมีความ สะดวกรวดเร็วในการท้างาน ให้บริการ 7 วัน 24 ชั่วโมง ด้วยมาตรฐานสากล สนับสนุนการทำวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน พร้อมตอบโจทย์ปัญหางานภาคอุตสาหกรรมและเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศไทย 20 แห่ง (รวม NCTC)

ติดต่อ

Tel. 02 117 6850 Call Center 02 117 6850
email : nctc@nstda.or.th
Website : http://www.nctc.in.th/
E-service: https://ibqs.nctc.in.th/user/login

หมายเหตุ

  • ท่านต้องเป็นลูกค้าของ ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ (NCTC) ก่อนจึงจะสามารถดูสถานการณ์ดำเนินการจากระบบได้
  • กรณีที่ยังไม่ได้ใช้บริการกับศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ (NCTC) ท่านสามารถดูรายละเอียดการบริการได้ที่ http://www.nctc.in.th/ โดยเข้าไปที่ เมนู Service
  • เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ให้บริการ

 

 

19 เม.ย. 2564
0
แชร์หน้านี้: