หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม กิจกรรม R&D Pitching: Empowering your business with R & D
กิจกรรม R&D Pitching: Empowering your business with R & D
13 มี.ค. 2566
0
ปฏิทินกิจกรรม

กิจกรรม R&D Pitching: Empowering your business with R & D
พลาดไม่ได้กับกิจกรรม R&D Pitching: Empowering your business with R & D
กิจกรรม Highlight ในการประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 18 (NAC 2023) 29-30 มีนาคม 2566
ชั้น 1 ห้องแกรนด์ฮอลล์ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

พบกับการนำเสนองานวิจัยและแอดวานซ์เทคโนโลยีแพลตฟอร์ม (Advanced Technology Platform)
ที่พร้อมร่วมมือต่อยอดธุรกิจนวัตกรรมกับภาคอุตสาหกรรม

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ QR Code ตามที่ปรากฏในโปสเตอร์ หรือ
Link ที่ https://www.nstda.or.th/nac/2023/rd-pitching/ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
สอบถามเพิ่มเติม Email: nac2023pitching@nstda.or.th

กิจกรรม R&D Pitching: Empowering your business with R & D
กิจกรรม R&D Pitching: Empowering your business with R & D

แชร์หน้านี้: