หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม ขอเชิญร่วมงาน AI CONNECT โอกาสการสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชน ในงานวิจัยด้าน A.I. และ ดิจิทัลเทคโนโลยี
ขอเชิญร่วมงาน AI CONNECT โอกาสการสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชน ในงานวิจัยด้าน A.I. และ ดิจิทัลเทคโนโลยี
21 เม.ย. 2565
0
ปฏิทินกิจกรรม

เรียนเชิญท่านร่วมงาน AI CONNECT
เวทีการแชร์ผลงานและสร้างโอกาสความร่วมมือกับภาคเอกชน
ในงานวิจัยด้าน A.I. และ ดิจิทัลเทคโนโลยี
วันที่ 27 เมษายน 2565
ผ่าน ZOOM ONLINE

หัวข้อ “Chula Healthcare AI และโอกาสต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์”

วิทยากร

ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ หนูไพโรจน์
Director of Chula AI Engineering Center

คุณณรงค์ฤทธิ์ กาละพุฒ
ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่มสนับสนุนธุรกิจโรงพยาบาล
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (BDMS)

สนใจลงทะเบียน
https://forms.gle/K8yc1imxvvy6LaEHA

ติดต่อสอบถาม brc@nstda.or.th

งาน AI Connect หัวข้อ

แชร์หน้านี้: