หน้าแรก ยกระดับเกษตรกร “ทุ่งกุลา” ผลิตพืชสมุนไพรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ยกระดับเกษตรกร “ทุ่งกุลา” ผลิตพืชสมุนไพรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
21 ก.ย. 2565
0
คลิปสั้นทันเหตุการณ์

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรภาครัฐและเอกชน ลงนามความร่วมมือโครงการ “การยกระดับคุณภาพชีวิตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม: ด้านพืช สมุนไพร” เป็นความร่วมมือเพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ คือ จ.ศรีสะเกษ, จ.ร้อยเอ็ด และ จ.มหาสารคาม ปลูกพืชสมุนไพร โดยใช้องค์ความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปเพิ่มมูลค่าผลผลิตให้มีคุณภาพมาตรฐาน ตรงตามความต้องการของตลาด เป็นการเพิ่มรายได้ที่ยั่งยืนให้กับอาชีพเกษตรกรในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ตอบโจทย์โมเดลเศรษฐกิจ BCG ที่มุ่งหวังยกระดับอาชีพและรายได้ของเกษตรกร สร้างเศรษฐกิจฐานรากไปพร้อมกับการสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนของทรัพยากรทางชีวภาพของไทย.

21 ก.ย. 2565
0
แชร์หน้านี้: