หน้าแรก ไบโอเทค สวทช. – ม.เกษตรศาสตร์ “พัฒนาพันธุ์ข้าว” รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก
ไบโอเทค สวทช. – ม.เกษตรศาสตร์ “พัฒนาพันธุ์ข้าว” รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก
27 ก.ย. 2566
0
คลิปสั้นทันเหตุการณ์

ไบโอเทค สวทช. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานแสดงพันธุ์ข้าว “NSTDA-KU Rice Field Day 2023” เพื่อเผยแพร่สายพันธุ์ข้าวที่ทนทานต่อสภาพแวดล้อมวิกฤตต่าง ๆ ซึ่งพัฒนาด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ องค์ความรู้ และนวัตกรรมปรับปรุงพันธุ์ข้าว

 

โดยภายในงานเปิดให้ผู้สนใจได้เยี่ยมชม ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว ซึ่งตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม มีห้องปฏิบัติการวิจัยด้านข้าวแบบครบวงจร พร้อมเปิดให้เยี่ยมชมแปลงนาสาธิตพันธุ์ข้าวเพื่ออนาคตรับโลกรวนจากเอลนีโญ เช่น ทนแล้ง ทนน้ำท่วม ทนเค็ม ตลอดจนต้านทานโรคและแมลงต่าง ๆ

27 ก.ย. 2566
0
แชร์หน้านี้: