หน้าแรก สวทช. เปิดโครงการเร่งพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่- ผู้ประกอบการ กลุ่มประเทศสมาชิกกรอบความร่วมมือ ล้านช้าง – แม่โขง
สวทช. เปิดโครงการเร่งพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่- ผู้ประกอบการ กลุ่มประเทศสมาชิกกรอบความร่วมมือ ล้านช้าง – แม่โขง
25 ก.ค. 2566
0
ข่าวประชาสัมพันธ์

For English-version news, please visit : New acceleration program aims to build entrepreneurial skills for countries in Lancang – Mekong region

25 กรกฎาคม 2566  ณ อาคาร C ASEAN ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) “Lancang – Mekong Young Leaders and Entrepreneurship Acceleration Camp” ดร.อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย รองผู้อำนวยการ สวทช. สายงานบริหาร กล่าวว่า โครงการเร่งพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่- ผู้ประกอบการในกลุ่มประเทศสมาชิกกรอบความร่วมมือ ล้านช้าง – แม่โขง

เป็นความร่วมมือในระหว่าง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) Beijing International Exchange Association และ InnoLab Asia เพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือของนักวิจัย เเละผู้ประกอบการ ในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงโดยเน้นการพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ และผู้ประกอบการในกรอบความร่วมมือล้านช้าง – แม่โขง ประกอบด้วยสมาชิก 6 ประเทศ

ได้แก่ จีน กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย ที่ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐาน โดยสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับผู้นำรุ่นใหม่ สร้างความพร้อมในการเข้าสู่การแข่งขันในบริบทใหม่ทางเศรษฐกิจ

“ประเด็นที่สำคัญคือ การสร้างผู้ประกอบการที่มีศักยภาพโดยกระบวนการปลูกฝังแนวคิดการเป็น Leaders and Entrepreneurship ให้กับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เพื่อให้มีมุมมองในการประกอบกิจการ โดยพัฒนาทักษะพื้นฐาน ตามความถนัดของแต่ละบุคคล ประกอบธุรกิจที่เหมาะสมในปัจจุบันและอนาคต  มีการเชื่อมโยงเทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อสร้างโอกาสเพิ่มเติมในการประกอบอาชีพ และเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการแข่งขันให้กับประเทศ กลุ่มล้านช้าง – แม่โขง ในอนาคต ซึ่งจะเป็นต้นแบบการดำเนินธุรกิจ ที่จะทำให้ทุกคนสามารถแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ได้อย่างไม่มีข้อจำกัด เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาธุรกิจในกลุ่มประเทศ ต่อไป” รองผู้อำนวยการ สวทช. กล่าว

สำหรับกิจกรรมโครงการเร่งพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่- ผู้ประกอบการในกลุ่มกลุ่มประเทศสมาชิกกรอบความร่วมมือ ล้านช้าง – แม่โขง เริ่มตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการอบรม Young Leaders Mindset to Achieve More จากสมาคม Thai Startup ต่อด้วยกิจกรรม Workshop “Huawei Leadership” จาก Huawei Technologies (Thailand) โดยในวันนี้ เป็นกิจกรรม Innovation Pitching มีผู้เข้าอบรมในโครงการ 21 ทีม ซึ่งจะคัดเลือก 10 ทีม ไป Business Trip to China

25 ก.ค. 2566
0
แชร์หน้านี้: