หน้าแรก เอกชนญี่ปุ่น จัดตั้งสำนักงานแห่งใหม่ที่ EECi มุ่งรองรับลูกค้าอุตสาหกรรมเคมีและฐานชีวภาพ
เอกชนญี่ปุ่น จัดตั้งสำนักงานแห่งใหม่ที่ EECi มุ่งรองรับลูกค้าอุตสาหกรรมเคมีและฐานชีวภาพ
17 มิ.ย. 2565
0
ข่าวประชาสัมพันธ์
For English-version news, please visit : Sumitomo Heavy Industries plans to set up an office at EECi
16 มิถุนายน 2565 ณ เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก วังจันทร์วัลเล่ย์ จ.ระยอง: บริษัท ซูมิโตโม เฮฟวี่ อินดัสทรีส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ลงนามร่วมกับ เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation, EECi) เพื่อเช่าพื้นที่ใน EECi จ.ระยอง จัดตั้งสำนักงานแห่งใหม่ เพื่อนำเทคโนโลยี Mixing Reactors และอุปกรณ์ทางด้านกระบวนการผลิตอื่น ๆ มาให้บริการกับลูกค้าในจังหวัดระยอง ซึ่งเป็นฐานลูกค้าที่สำคัญด้านอุตสาหกรรมเคมีและเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพในอนาคตตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG ของประเทศ โดยมี ดร.เจนกฤษณ์ คณาธารณา รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ดร. รวีภัทร์ ผุดผ่อง ผู้อำนวยการฝ่ายความร่วมมืออุตสาหกรรมสมัยใหม่ สวทช. นายชิเกรุ ทาจิมะ ประธานบริษัท ซูมิโตโม เฮฟวี่ อินดัสทรีส์ โปรเซสอีควิปเมนท์ จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น) และ นายอากิระ โยโกตะ ประธานบริษัทซูมิโตโม เฮฟวี่ อินดัสทรีส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมลงนาม

นายอากิระ โยโกตะ ประธานบริษัทซูมิโตโม เฮฟวี่ อินดัสทรีส์ (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวว่า สำนักงานแห่งใหม่ของบริษัทที่ EECi แห่งนี้จะเป็นห้องปฏิบัติการแห่งแรกของบริษัทที่ จังหวัดระยอง เพื่อให้บริการกับลูกค้าด้านอุตสาหกรรมเคมีในปัจจุบันและอุตสาหกรรมชีวภาพที่จะมีขึ้นในอนาคต รวมทั้งให้ความร่วมมือเพื่อส่งเสริมงานวิจัยภาคการศึกษาแก่มหาวิทยาลัยในประเทศไทยอีกด้วย

ดร.เจนกฤษณ์ คณาธารณา รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และผู้อำนวยการเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) กล่าวว่า บริษัทซูมิโตโม เฮฟวี่ อินดัสทรีส์ (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นพันธมิตรจากเอกชนญี่ปุ่นรายแรกที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ EECi ที่นอกจากจะช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมเคมีที่มีอยู่เดิมแล้วยังจะเป็นส่วนที่สำคัญที่จะช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพในอนาคตให้บรรลุผลสำเร็จตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG ของประเทศด้วย

สำนักงานแห่งใหม่ของบริษัทซูมิโตโม เฮฟวี่ อินดัสทรีส์ (ไทยแลนด์) จำกัด แห่งนี้จัดตั้งเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าตั้งแต่การให้คำปรึกษา การสาธิตและนำเสนอเทคโนโลยี Mixing และอุปกรณ์เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตอื่น ๆ อีกทั้งยังรองรับการทดลอง ปรับแต่ง และการทดสอบกระบวนการผลิตในระดับนำร่อง (pilot test) ซึ่งบริษัทได้ร่วมวิจัยกับภาคเอกชนและภาคการศึกษาทางด้านการพัฒนากระบวนการเคมีและกระบวนการชีวภาพ โดยมีแผนเปิดให้บริการในปลายปี 2565 นี้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศนวัตกรรมของ EECi ในการรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพของประเทศต่อไป

แชร์หน้านี้: