หน้าแรก สวทช. พัฒนา PETE เปลปกป้อง เปลความดันลบสู้ภัยโควิด
สวทช. พัฒนา PETE เปลปกป้อง เปลความดันลบสู้ภัยโควิด
29 เม.ย. 2564
0
คลิปสั้นทันเหตุการณ์

สวทช.พัฒนา เปลความดันลบ เพิ่มประสิทธิภาพลดความเสี่ยงแพร่กระจายเชื้อขณะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อ ส่งมอบต้นแบบให้บุคลากรทางการแพทย์นำไปใช้รับมือวิกฤติ โควิด19 

เพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ที่กำลังรับมือและต่อสู้กับการระบาดโรคโควิด-19 สวทช.จึงส่งมอบเปลความดันลบในชื่อ PETE เปลปกป้อง ที่ถูกพัฒนาเป็นต้นแบบโดยทีมนักวิจัยเอ็มเทค สวทช. เบื้องต้นมอบให้กับ 5 หน่วยงานเป็นโรงพยาบาลและมูลนิธิ ซึ่งเป็นหน้าด่านสำคัญในการรับมือโรค และมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องนำไปใช้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่มีจำนวนมากในเวลานี้

“PETE เปลปกป้อง” ถูกพัฒนาให้ใช้งานง่ายและสะดวกสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่สงสัยติดเชื้อโควิด-19 หรือโรคติดเชื้ออื่นๆ มีคุณสมบัติพิเศษคือโครงสร้างไม่มีวัสดุโลหะ และมีขนาดที่เหมาะสม ทำให้สามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่อยู่ในเปลเข้าเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ หรือ CT Scan เพื่อวินิจฉัยโรคได้ทันที โดยที่ ไม่ต้องนำผู้ป่วยออกจากเปลขณะเอกซเรย์ ช่วยลดความเสี่ยงแพร่กระจายของเชื้อระหว่างการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ปลอดภัยทั้งตัวผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์

ทั้งนี้การพัฒนา PETE เปลปกป้องแม้ยังเป็นต้นแบบ แต่ในอนาคตหากถูกนำไปสู่การผลิตภายในประเทศได้ในวงกว้าง จะช่วยลดต้นทุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้อย่างมาก เนื่องจากปัจจุบันเปลความดันลบที่มีคุณสมบัติดังกล่าวยังต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศในราคาที่สูง.

แชร์หน้านี้: