หน้าแรก คลังความรู้ คลังความรู้ 30 ปี สวทช. ตอนที่ 30 : รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับนานาชาติ และนักวิจัยดีเด่นระดับชาติ นักวิจัยอาวุโส และนักวิจัย
ตอนที่ 30 : รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับนานาชาติ และนักวิจัยดีเด่นระดับชาติ นักวิจัยอาวุโส และนักวิจัย
17 มี.ค. 2565
0
30 ปี สวทช.
คลัง VDO

รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับนานาชาติ และนักวิจัยดีเด่นระดับชาติ

นักวิจัยอาวุโส และนักวิจัย

เผยแพร่เกียรติคุณและรางวัลของนักวิจัยอาวุโส และนักวิจัย ประกอบด้วย

ระดับนานาชาติ และชาติ

ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น 1 ใน 9 ผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลก

ดร.จิตติ มังคละศิริ ได้รับเลือกเป็น Steering Committee ของ Life Cycle Initiative (UN environment)

ดร.สมประสงค์ ทองคำ ผลงานเรื่อง “การเตรียมบล็อกโคพอลิเมอร์ฐานชีวภาพจากมอนอเมอร์เอทิลีนฟูราโนเอทแบบวงด้วยเทคนิคพอลิเมอร์ไรเซชันที่มีประสิทธิภาพสูงและควบคุมน้ำหนักโมเลกุลของพอลิเมอร์ได้สำหรับเส้นใยสีเขียว”

ดร.อรอนงค์ หนูชูเชื้อ ผลงานเรื่อง “ผลของสารสกัดและสารไตรเทอพีนซาโปนินจากเชียงดาต่อการผลิตไนตริกอ็อกไซด์ของเซลล์เยื่อบุหลอดเลือดในสภาวะระดับน้ำตาลกลูโคสสูงจำลอง”

ดร.ภาวินี นันตา ผลงานเรื่อง “Supercritical CO2-assisted spray-drying technique for porous starch microspheres fabrication and their applications as a carrier for drug delivery”

ดร.ศรัณย์ อธิการยานันท์ ผลงานเรื่อง “การพัฒนาสารเคลือบทำความเย็นทางรังสีโดยมีอนุภาคไมโครสองชนิดเป็นองค์ประกอบ”

ดร.วสันต์ ภัทรอธิค ผลงานเรื่อง “Traffy Fondue แพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง”

ดร.มนฤดี เลี้ยงรักษา ผลงานเรื่อง “กลไกเชิงโมเลกุลสำหรับการพัฒนาวัสดุคาร์บอนจากชีวมวลเป็นสารขั้วอิเล็กโทรดประสิทธิภาพสูงในอุปกรณ์กักเก็บพลังงาน” และ “Deep-learning based identification of synergistic effects between herbal compounds and conventional chemotherapeutic agents”

ดร.จามร เชวงกิจวณิช ผลงานเรื่อง “การพัฒนาตัวเร่งปฎิกิริยาไทเทเนียมไดออกไซด์เจือด้วยกราฟีนออกไซด์ที่ตอบสนองต่อแสงที่ตามองเห็น เพื่อบำบัดไมโครพลาสติกในน้ำทะเล”

ดร. อรรณพ คล้ำชื่น และคณะ ผลงานเรื่อง “วัสดุคอมโพสิตนาโนซิลิกาและคาร์บอนกัมมันต์จากแกลบ: วัสดุแอโนดศักยภาพสูงสำหรับแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไออนเพื่อยานยนต์ไฟฟ้า”

แชร์หน้านี้: