หน้าแรก คลังความรู้ คลังความรู้ 30 ปี สวทช. ตอนที่ 29 : รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับนานาชาติ และนักวิจัยดีเด่นระดับชาติ นักวิจัยอาวุโส และนักวิจัย
ตอนที่ 29 : รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับนานาชาติ และนักวิจัยดีเด่นระดับชาติ นักวิจัยอาวุโส และนักวิจัย
9 มี.ค. 2565
0
30 ปี สวทช.
คลัง VDO

รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับนานาชาติ และนักวิจัยดีเด่นระดับชาติ

นักวิจัยอาวุโส และนักวิจัย

เผยแพร่เกียรติคุณและรางวัลของนักวิจัยอาวุโส และนักวิจัย ประกอบด้วย

ระดับนานาชาติ และชาติ

ดร.นิศรา การุณอุทัยศิริ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง Honorary Professor

ดร.ณัฎฐิกา แสงกฤช ผลงานเรื่อง “Combinatorial nanomedicine for targeting tumor and tumor microenvironment in prostate cancer”

ดร.ธีระ บุตรบุรี ผลงานเรื่อง “การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาอะตอมเดี่ยวที่มีปริมาณโลหะสูง เพื่อเร่งปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมีเชิงแสงอย่างมีประสิทธิภาพ”

ดร.อัจฉรา แป้งอ่อน ผลงานเรื่อง “การพัฒนาเส้นใยนาโนคอมพอสิตสำหรับอุปกรณ์กักเก็บพลังงานแบบพกพา”

ดร.พิทักษ์ เอี่ยมชัย และคณะ ผลงานเรื่อง “นวัตกรรมวัสดุนาโนสีเขียวสำหรับตรวจพิสูจน์การปลอมแปลงเอกสารโดยไม่ทำลายตัวอย่าง”

ดร.วีระพงษ์ วรประโยชน์ ผลงานเรื่อง “การค้นพบและพัฒนาเปปไทด์ต้านจุลชีพจากแบคทีเรียกรดแลคติกและโปรตีนอาหาร สำหรับการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร”

ดร.ชูศักดิ์ ธนวัฒโน และคณะ ผลงานเรื่อง “เครื่องฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจ” และ “อุปกรณ์ตัวรับรู้แบบสวมใส่เพื่อเฝ้าระวังภาวะเบาหวานและกล้ามเนื้ออ่อนแรงโดยการตรวจวัดจากเหงื่อ”

แชร์หน้านี้: