หน้าแรก คลังความรู้ คลังความรู้ 30 ปี สวทช. ตอนที่ 28 : รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับนานาชาติ และนักวิจัยดีเด่นระดับชาติ นักวิจัยอาวุโส และนักวิจัย
ตอนที่ 28 : รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับนานาชาติ และนักวิจัยดีเด่นระดับชาติ นักวิจัยอาวุโส และนักวิจัย
28 ก.พ. 2565
0
30 ปี สวทช.
คลัง VDO

รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับนานาชาติ และนักวิจัยดีเด่นระดับชาติ

นักวิจัยอาวุโส และนักวิจัย

เผยแพร่เกียรติคุณและรางวัลของนักวิจัยอาวุโส และนักวิจัย ประกอบด้วย

ระดับนานาชาติ และชาติ

ดร.วันนิตา กลิ่นงาม ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทย เข้าร่วมการประชุม Global Young Scientists Summit

ดร.วิวรรณ จรีรัตนชาติ ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการ Global Young Scientists Summit (GYSS) 2565 กลุ่ม Viewers

ดร.นิติพล ศรีมงคลพิทักษ์ ผลงานเรื่อง “โครงการการค้นหาและประเมินศักยภาพของเอนไซม์ไลเกสชนิด E3 ของเชื้อมาลาเรียเพื่อใช้ในเทคโนโลยีฐาน PROTAC (Identification and Validation of Potential Plasmodium E3 Ligases for PROTAC Platform)”

ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ได้รับรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศ ประจำปี 2563

ดร.ณัฏฐพร พิมพะ และคณะ ผลงานเรื่อง “โครงการนวัตกรรมกรองน้ำด้วยนาโนเทคโนโลยีเพื่อการพึ่งตนเองของชุมชนบ้านสัก ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง”

ดร.อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย ได้รับการแต่งตั้งอีกครั้งให้ดำรงตำแหน่ง Adjunct Faculty “โครงการความร่วมมือพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

ดร.สุวัสสา บำรุงทรัพย์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น Adjunct Faculty

ดร.นิศรา การุณอุทัยสิริ ได้รับรางวัลนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดาวรุ่งประจำปี พ.ศ. 2564

ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์ ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2563

ดร.บัญชา ธนบุญสมบัติ ได้รับรางวัลประเภทนักสื่อสารวิทยาศาสตร์

แชร์หน้านี้: