หน้าแรก คลังความรู้ คลังความรู้ 30 ปี สวทช. ตอนที่ 27 : รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับนานาชาติ และนักวิจัยดีเด่นระดับชาติ นักวิจัยอาวุโส และนักวิจัย
ตอนที่ 27 : รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับนานาชาติ และนักวิจัยดีเด่นระดับชาติ นักวิจัยอาวุโส และนักวิจัย
23 ก.พ. 2565
0
30 ปี สวทช.
คลัง VDO

รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับนานาชาติ และนักวิจัยดีเด่นระดับชาติ

นักวิจัยอาวุโส และนักวิจัย

เผยแพร่เกียรติคุณและรางวัลของนักวิจัยอาวุโส และนักวิจัย ประกอบด้วย

ระดับนานาชาติ และชาติ

ดร.วรรณวิทู วรรณโมลี ผลงานเรื่อง “Controlled catalytic depolymerization of lignin to produce functionalized oligomers in a one-pot process as versatile building blocks for bio-based materials”

ดร.สุภาวดี อิงศรีสว่าง และคณะ ผลงานเรื่อง “โครงการการศึกษาความสัมพันธ์ของชุมชนจุลินทรีย์ในอากาศและฝุ่นละอองในระบบรถไฟใต้ดิน”

ดร.มัตถกา คงขาว ผลงานเรื่อง “โครงการ Development of Preparation Technology of Polymer Nanohydrogels for Unique Physicochemical Properties Using Machine Learning Approach Prior Experimental Maner”

ดร.สัญชัย คูบูรณ์ ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสามัญสมาคมนักวิจัยไทยรุ่นใหม่ ประจำไปี 2564

ดร.ชูศักดิ์ ธนวัฒโน และคณะ ผลงานเรื่อง “อุปกรณ์ตัวรับรู้แบบสวมใส่เพื่อเฝ้าระวังภาวะเบาหวานและกล้ามเนื้ออ่อนแรงโดยการตรวจวัดจากเหงื่อ”

ดร.ธิดารัตน์ นิ่มเชื้อ ผลงานเรื่อง “เอนอีซ (ENZease) เอนไซม์อัจฉริยะทูอินวันสำหรับกระบวนการผลิตสิ่งทอที่สามารถลอกแป้งและกำจัดสิ่งสกปรกได้พร้อมกันในขั้นตอนเดียว”

สวทช. ได้รับรางวัลประเภทองค์กรสื่อสารวิทยาศาสตร์ (Science Communicator Award for Organization)

ดร.อนันต์ลดา โชติมงคล และคณะ ผลงานเรื่อง “ระบบบริการคำบรรยายแทนเสียงแบบทันต่อเวลา”

ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล และคณะ ผลงานเรื่อง “สมบัติทางกลและการขึ้นรูปโลหะผสมจำรูปสำหรับการใช้งานทางด้านการแพทย์และทันตกรรม”

แชร์หน้านี้: