หน้าแรก คลังความรู้ คลังความรู้ 30 ปี สวทช. ตอนที่ 25 : รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับนานาชาติ และนักวิจัยดีเด่นระดับชาติ นักวิจัยอาวุโส และนักวิจัย
ตอนที่ 25 : รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับนานาชาติ และนักวิจัยดีเด่นระดับชาติ นักวิจัยอาวุโส และนักวิจัย
31 ม.ค. 2565
0
30 ปี สวทช.
คลัง VDO

รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับนานาชาติ และนักวิจัยดีเด่นระดับชาติ

นักวิจัยอาวุโส และนักวิจัย

เผยแพร่เกียรติคุณและรางวัลของนักวิจัยอาวุโส และนักวิจัย ประกอบด้วย

ระดับนานาชาติ และชาติ

ดร.จักรพล สุนทรวราภาส ผลงานเรื่อง “พี ลิกนิน แคร์ (P Iignin care)”

ดร.ธีรพงศ์ ยะทา ผลงานเรื่อง “นวัตกรรมการนำส่งยาต้านจุลชีพทิลมิโคซินด้วยพาหะนำส่งระดับนาโนผ่านระบบทางเดินอาหารประสิทธิภาพสูงตรงเป้าหมาย”

ดร.สรวง สมานหมู่ ผลงานเรื่อง “G-breath” หรือ เครื่องตรวจและบอกชนิดเบาหวาน”

ดร.อภิรดา สุคนธ์พันธุ์ ผลงานเรื่อง “Herbal Extracts and Formulation Development of Nano-emulsions for Hair Growth”

คุณวรรณสิกา เกียรติปฐมชัย และคณะ ผลงานเรื่อง “การพัฒนาการวินิจฉัยการติดเชื้อวัณโรคชนิดมัยโคแบคทีเรียม ทูเบอร์คูโลซิส ด้วยดีเอ็นเอเซนเซอร์”

ดร.นิศรา การุณอุทัยศิริ และคณะ ผลงานเรื่อง “การตรวจหาเชื้อก่อโรคในอาหารหลาย ๆ ชนิดพร้อมกันด้วยแอนติบอดีอะเรย์”

แชร์หน้านี้: