หน้าแรก คลังความรู้ คลังความรู้ 30 ปี สวทช. ตอนที่ 18 : รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับนานาชาติ และนักวิจัยดีเด่นระดับชาติ นักวิจัยอาวุโส และนักวิจัย
ตอนที่ 18 : รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับนานาชาติ และนักวิจัยดีเด่นระดับชาติ นักวิจัยอาวุโส และนักวิจัย
16 ธ.ค. 2564
0
30 ปี สวทช.
คลัง VDO

รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับนานาชาติ และนักวิจัยดีเด่นระดับชาติ

นักวิจัยอาวุโส และนักวิจัย

เผยแพร่เกียรติคุณและรางวัลของนักวิจัยอาวุโส และนักวิจัย ประกอบด้วย

ระดับนานาชาติ และชาติ

ดร.เดือนเพ็ญ จาปรุง และคณะ ผลงานเรื่อง “การวัดปริมาณน้ำตาลบนอัลบูมินเพื่อติดตามภาวะเบาหวาน”

ดร.โจนาลิซา แอล เซี่ยงหลิว ผลงานเรื่อง “The Community of Practices “Strengthening Rice Breeding Program using Genotyping Building Strategy and Improving Phenotyping Capacity for Biotic and Abiotic Stresses in the Mekong Region”

ดร.ธิดารัตน์ นิ่มเชื้อ และคณะ ผลงานเรื่อง “เอนอีซ : เอนไซม์ดูโอสำหรับการลอกแป้งและกำจัดสิ่งสกปรกบนผ้าฝ้ายแบบขั้นตอนเดียว (ENZease: Duo-activity enzyme for one-step process biodesinzing and bioscouring of cotton fabrics)”, “เอนอีซ เอนไซม์อัจฉริยะเพื่อกระบวนการผลิตสิ่งทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” และ “PTT Yeast Technology Platform”

ดร.จิตติมา พิริยะพงศา และคณะ ผลงานเรื่อง “วิวัฒนาการทางพันธุกรรมของยีนโออาร์เอฟ 5 และยีนเอ็นเอสพี 2 ของเชื้อไวรัสพีอาร์อาร์เอสในฝูงสุกรที่เกิดการระบาดของเชื้อไวรัสพีอาร์อาร์เอสสายพันธุ์รุนแรง”

ดร.ธริดาพร บัวเจริญ ผลงานเรื่อง “การค้นหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเชื้อจุลินทรีย์ที่พบในประเทศไทย”

แชร์หน้านี้: