หน้าแรก คลังความรู้ คลังความรู้ 30 ปี สวทช. ตอนที่ 16 : รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับนานาชาติ และนักวิจัยดีเด่นระดับชาติ นักวิจัยอาวุโส และนักวิจัย
ตอนที่ 16 : รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับนานาชาติ และนักวิจัยดีเด่นระดับชาติ นักวิจัยอาวุโส และนักวิจัย
3 ธ.ค. 2564
0
30 ปี สวทช.
คลัง VDO

รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับนานาชาติ และนักวิจัยดีเด่นระดับชาติ

นักวิจัยอาวุโส และนักวิจัย

เผยแพร่เกียรติคุณและรางวัลของนักวิจัยอาวุโส และนักวิจัย ประกอบด้วย

ระดับนานาชาติ และชาติ

ดร.ศศิธร เอื้อวิริยะวิทย์ ผลงานเรื่อง “Tissue engineering of 3D-intestinal model”

ดร.อาโมทย์ สมบูรณ์แก้ว และคณะ ผลงานเรื่อง “µTherm: มิวเทอร์มระบบคัดกรองผู้ป่วยมีไข้แบบหลายคนโดยไม่สัมผัส”

ดร.ศีตภา รุจิเกียรติกำจร และคณะ ผลงานเรื่อง “Vehicle Detection with Sub-Class Training using R-CNN for the DETRAC Benchmark”

ดร.อรทัย ล้ออุทัย และคณะ ผลงานเรื่อง “แผ่นปิดแผลที่เคลือบด้วยสารสกัดสมุนไพร”

ดร.ธิดารัตน์ นิ่มเชื้อ ผลงานเรื่อง “ENZbleach: An Alkaline-tolerant Enzyme for pulp bleaching process.”, “ENZbleach : เอนไซม์ฟอกเยื่อกระดาษจากแบคทีเรียในลำไส้ปลวก” และ “เอนไซม์ฟอกเยื่อกระดาษจากแบคทีเรียในลำไส้ปลวก (เอนบลีช)”

ดร.สุวัสสา บำรุงทรัพย์ ผลงานเรื่อง “การพัฒนาอนุภาคนาโนสำหรับการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์”

แชร์หน้านี้: