หน้าแรก คลังความรู้ โรคติดเชื้ออุบัติใหม่
โรคติดเชื้ออุบัติใหม่
21 ต.ค. 2552
0
สารสนเทศวิเคราะห์

รายงานแผนที่ความรู้ (Knowledge Mapping) เรื่องโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ ได้แก่ ไข้หวัดนก ไข้เลือดออก และไข้มาลาเรีย เป็นรายงานที่รวบรวมและวิเคราะห์จากแหล่งสารสนเทศสำคัญ 2 แหล่งคือ ฐานข้อมูลบทความวิจัยสาขาแพทย์ Pubmed-Medline และฐานข้อมูลสิทธิบัตร Thomson: Delphion

คำสำคัญ
ไข้หวัดนก / ไข้เลือดออก / ไข้มาลาเรีย / วิจัย / สิทธิบัตร / Mapping

รายงานสารสนเทศเชิงวิเคราะห์  แผนที่ความรู้ (สิทธิบัตร งานวิจัย)
โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ (ไข้หวัดนก / ไข้เลือดออก / ไข้มาลาเรีย)

สารสนเทศเชิงวิเคราะห์  ฉบับที่
1-3/2551 – ตุลาคม 2550

เรียบเรียงโดย
รังสิมา เพ็ชรเม็ดใหญ่
ศูนย์บริการความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี STKS
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียดเพิ่มเติม

PDF Download

21 ต.ค. 2552
0
แชร์หน้านี้: