หน้าแรก คลังความรู้ บทความ BCG Economy Model
บทความ BCG Economy Model
17 ก.พ. 2564
0

ดูบทความ update ทั้งหมดได้ที่ https://www.bcg.in.th/articles-update/

VTR ขับเคลื่อน “อุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ไทย” สู่เวทีโลก

 ประเทศไทยมีศักยภาพเป็น “ศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ในเอเชียแปซิฟิก” เนื่องจากความได้เปรียบของสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ

อ่านเพิ่มเติม

เมล็ดพันธุ์ที่งดงาม: จุฬารัตน์ อยู่เย็น (โครงการพัฒนาทักษะผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์รุ่นใหม่)

 โครงการพัฒนาทักษะผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์รุ่นใหม่  เป็นความร่วมมือของ สวทช. มหาวิทยาลัยแม่โจ้

อ่านเพิ่มเติม

ความฝัน ความหวัง ความยั่งยืน: ศรวรพิม เมืองอนันต์กิจ (โครงการพัฒนาทักษะผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์รุ่นใหม่)

 โครงการพัฒนาทักษะผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์รุ่นใหม่ เป็นความร่วมมือของ สวทช. มหาวิทยาลัยแม่โจ้

อ่านเพิ่มเติม
17 ก.พ. 2564
0
แชร์หน้านี้: