หน้าแรก คลังความรู้ บทความ BCG Economy Model
บทความ BCG Economy Model
17 ก.พ. 2564
0

ดูบทความ update ทั้งหมดได้ที่ https://www.bcg.in.th/articles-update/

เศรษฐกิจหมุนเวียน CIRCULAR ECONOMY

เศรษฐกิจหมุนเวียน CIRCULAR ECONOMY

เป็นระบบเศรษฐกิจที่เน้นการออกแบบเพื่อการปรับตัวระยะยาว โดยจะอนุรักษ์และเพิ่มการใช้ประโยชน์ต้นทุนทางธรรมชาติ ด้วยการควบคุมทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด และใช้ทรัพยากรหมุนเวียนให้มีความสมดุลมากยิ่งขึ้น ผ่านการนำมาใช้ประโยชน์ใหม่

อ่านเพิ่มเติม
เศรษฐกิจชีวภาพ BIOECONOMY

เศรษฐกิจชีวภาพ BIOECONOMY

เป็นระบบเศรษฐกิจที่นำความรู้และนวัตกรรม โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ชีวภาพ มาช่วยพัฒนาต่อยอด สร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรชีวภาพและผลผลิตทางเกษตรให้เป็นสินค้าและบริการที่ใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น

อ่านเพิ่มเติม
17 ก.พ. 2564
0
แชร์หน้านี้: