หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้า รุ่นที่ 3 (Railway System Maintenance: RSM)
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้า รุ่นที่ 3 (Railway System Maintenance: RSM)
18 พ.ย. 2565
0

ช.
สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต สวทช. ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้า รุ่นที่ 3 (Railway System Maintenance: RSM)
อบรมระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2566
สถานที่อบรม : โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ
เนื้อหาหลักสูตร ประกอบด้วย
– การซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้า (Railway System Maintenance)
* การซ่อมบำรุงขบวนรถไฟ
* การซ่อมบำรุงทางรถไฟ
* การซ่อมบำรุงระบบควบคุมการเดินและระบบบอาณัติสัญญาณ
* การซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า
– การศึกษาดูงานการซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้า
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.career4future.com/rsm
สอบถามข้อมูลที่
โทร. 0 2644 8150 ต่อ 81894 และ 085 324 2684 (นพมล)
E-mail: npd@nstda.or.th

แชร์หน้านี้:
หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้า รุ่นที่ 3 (Railway System Maintenance: RSM)