หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม ขอเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “การรับรองระบบ RDIMS เพื่อสิทธิประโยชน์การยกเว้นภาษี 200%” ……ฟรี!!!
ขอเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “การรับรองระบบ RDIMS เพื่อสิทธิประโยชน์การยกเว้นภาษี 200%” ……ฟรี!!!
7 เม.ย. 2566
0

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “การรับรองระบบ RDIMS เพื่อสิทธิประโยชน์การยกเว้นภาษี 200%” ……ฟรี!!!
.
เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบ RDIMS ในองค์กร สำหรับผู้ประกอบการฯ ที่มีรายจ่ายเพื่อทำการวิจัยฯ ที่เข้าข่ายจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
.
วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 – 11.30 น.
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Cisco Webex webinar
กำหนดการ
09.00 – 09.10 น. กล่าวเปิดงาน โดย ดร.เจนกฤษณ์ คณาธารณา รองผู้อำนวยการ สวทช.

09.10 – 09.30 น. บรรยาย เรื่อง “สิทธิประโยชน์การยกเว้นภาษี 200% ในรายจ่ายการวิจัยฯ” โดย…

คุณพรศิริ ทองเปรม (รักษาการ) ผู้จัดการงานงานกระตุ้นการวิจัยและพัฒนาภาคเอกชน สวทช.

09.30 – 10.00 น. บรรยาย เรื่อง “ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบ RDIMS ในองค์กร” โดย…

คุณวันเพ็ญ ดีพรม นักวิเคราะห์อาวุโส งานกระตุ้นการวิจัยและพัฒนาภาคเอกชน สวทช.

10.00 – 10.30 น. แบ่งปันประสบการณ์ “การเป็นที่ปรึกษาระบบ RDIMS ในองค์กร” โดย…

คุณณัฐพล เอกไพศาล วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

10.30 – 11.00 น. แจ้งข่าวเล่าเรื่อง “งบประมาณสนับสนุนสำหรับ SME ในการพัฒนาระบบ RDIMS ในองค์กร” โดย…

เจ้าหน้าที่ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

11.00 – 11.30 น. คลินิกให้คำปรึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ RDIMS ในองค์กรแบบ One on One แก่ผู้ประกอบการ โดย ทีมงาน สวทช. (ลงทะเบียนล่วงหน้า รับจำนวนจำกัด)

11.30 น. ปิดงาน
*** กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ***

พร้อมกิจกรรมพิเศษภายในงาน
– งบประมาณสนับสนุนสำหรับ SMEs ในการพัฒนาระบบ RDIMS ในองค์กร จาก สสว.
– คลินิกให้คำปรึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ RDIMS ในองค์กร แบบ One on One รับจำนวนจำกัด!
.
สนใจลงทะเบียนได้ฟรีที่ https://www.nstda.or.th/r/fqk6w
ผู้ลงทะเบียนจะได้รับลิงก์เข้าร่วมงานผ่านทางอีเมล
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ : ifs-rdi@nstda.or.th,
โทร. 0-2564-7000 ต่อ 1328 – 1332 และ 1631 – 1634

แชร์หน้านี้:
หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม ขอเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “การรับรองระบบ RDIMS เพื่อสิทธิประโยชน์การยกเว้นภาษี 200%” ……ฟรี!!!
ปฏิทินกิจกรรมอื่นๆ