หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม ขอเชิญผู้สนใจเข้าอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู้จัดการงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจ รุ่นที่ 2”
ขอเชิญผู้สนใจเข้าอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู้จัดการงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจ รุ่นที่ 2”
6 ต.ค. 2566
0

“พัฒนาศักยภาพและยกระดับบุคลากรทั้งด้านความรู้และเครื่องมือที่จำเป็นและทันสมัยในการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจแบบครบวงจร” และ”เชื่อมโยงเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับ RDI Manager ด้านต่าง ๆ” กับหลักสูตร “การพัฒนาผู้จัดการงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจ รุ่นที่ 2”

👨‍🏫 ระยะเวลาของหลักสูตร
เดือนธันวาคม 2566 – เดือนเมษายน 2567

👨‍🏫 สถานที่ฝึกอบรม
โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ

💰 ค่าลงทะเบียน
ท่านละ 46,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
หมายเหตุ: ค่าลงทะเบียนปกติ 120,000 บาท
โดยหลักสูตรนี้ได้รับทุนสนับสนุนบางส่วนจาก สกสว.

📝 ลงทะเบียนเรียน
รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 15 พ.ย. 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม 24 พ.ย. 2566

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
1. เป็นผู้บริหาร มีบทบาทในการกำกับดูแล ขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์และ/หรือมีประสบการณ์บริหารงานวิจัยและนวัตกรรม
2. นักวิจัยที่มีประสบการณ์ในการบริหารโครงการขนาดใหญ่/แผนงานด้านอุตสาหกรรม

📞 ติดต่อสอบถาม

1. ดร.ใจรัก เอื้อชูเกียรติ
โทร. 0 2564 7000 ต่อ 1347
e-Mail: jairak@nstda.or.th
2. คุณอรุณศรี ศรีธนะอิทธิพล
โทร. 0 2564 7000 ต่อ 1319
e-Mail: arunsri@nstda.or.th

แชร์หน้านี้:
หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม ขอเชิญผู้สนใจเข้าอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู้จัดการงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจ รุ่นที่ 2”
ปฏิทินกิจกรรมอื่นๆ