หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม การเปิดรับข้อเสนอโครงการร่วมวิจัย ภายใต้ความร่วมมือเพื่อความเป็นเลิศ ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล กับ สวทช. ประจำปี 2566
การเปิดรับข้อเสนอโครงการร่วมวิจัย ภายใต้ความร่วมมือเพื่อความเป็นเลิศ ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล กับ สวทช. ประจำปี 2566
20 ก.ย. 2565
0

ขอเรียนเชิญเข้าร่วม งานประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการร่วมวิจัย ภายใต้ความร่วมมือเพื่อความเป็นเลิศ ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล กับ สวทช. ประจำปี 2566

วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 10.30 – 12.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Cisco Webex

โครงการความร่วมมือเพื่อความเป็นเลิศ ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล และ สวทช. เป็นการร่วมทุน เพื่อสนับสนุนโครงการร่วมวิจัยระหว่างสองหน่วยงาน โดยมหาวิทยาลัยมหิดล และ สวทช. สนับสนุนฝ่ายละ 1 ล้านบาทต่อปี ต่อโครงการ รวม 2 ล้านบาทต่อโครงการ ต่อปี งบประมาณรวมไม่เกิน 6 ล้านบาทต่อโครงการ และระยะเวลาดำเนินงานไม่เกิน 3 ปีต่อโครงการ สนับสนุนไม่เกิน 3 โครงการต่อปี (เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ปีเว้นปี)

ขอบเขตการสนับสนุน ประจำปี 2566: 1. Health Sciences 2. Agricultural and Biological Sciences 3. Engineering 4. Energy and Environmental Sciences และ 5. Advanced Material Sciences and Nanotechnology รวมทั้ง เทคโนโลยีที่สามารถขยายผลและนำไปใช้ประโยชน์ได้ในหลายสาขา เช่น AI

หมายเหตุ สนับสนุนทุนนักศึกษาปริญญาเอก 1 ทุนต่อโครงการ (นักศึกษาใหม่) ผ่านทางโครงการทุนพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ 

https://meeting-nstda.webex.com/meeting-nstda/j.php?RGID=ra6aa315ba4ae69d751b4cb2a93bf8863

แชร์หน้านี้:
หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม การเปิดรับข้อเสนอโครงการร่วมวิจัย ภายใต้ความร่วมมือเพื่อความเป็นเลิศ ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล กับ สวทช. ประจำปี 2566
ปฏิทินกิจกรรมอื่นๆ