หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม ค่ายพัฒนาทักษะสื่อสารสำหรับน้องที่มีปัญหาในการสื่อสาร ผ่านกิจกรรมวิทยาศาสตร์แสนสนุก
ค่ายพัฒนาทักษะสื่อสารสำหรับน้องที่มีปัญหาในการสื่อสาร ผ่านกิจกรรมวิทยาศาสตร์แสนสนุก
8 พ.ค. 2567
0

ค่ายที่จะช่วยส่งเสริมทักษะสังคมด้านการสื่อสาร ให้เกิดความเข้าใจด้วยเครื่องมือและเทคนิคพิเศษ สำหรับน้องที่มีปัญหาในการสื่อสาร ผ่านกิจกรรมวิทยาศาสตร์แสนสนุก

แนวทางการดำเนินกิจกรรม
สวทช. โดยด้านพัฒนากำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี ได้ตระหนักและให้ความสำคัญถึงการพัฒนาศักยภาพและทักษะน้องที่มีปัญหาด้านการสื่อสาร เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวและใช้ในชีวิตประจำวัน จึงได้จัดให้มีค่ายพัฒนาทักษะการสื่อสารสำหรับน้องที่มีปัญหาการสื่อสาร ผ่านกิจกรรมวิทยาศาสตร์แสนสนุก

กลุ่มเป้าหมาย
เปิดรับสมัคร 15 ครอบครัว (ประกอบไปด้วย ผู้ปกครอง 2 คน และน้องคนพิเศษที่มีปัญหาในการสื่อสาร อายุระหว่าง 7-14 ปี 1 คน*)
*น้องที่มีปัญหาทักษะการสื่อสาร (ทั้งพูดได้และไม่ได้) ควรมีสมาธิในระดับที่พอสามารถเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มได้ และไม่มีปัญหาด้านพฤติกรรมระดับรุนแรง

ระยะเวลา : วันที่จัดกิจกรรม 1 มิถุนายน และ 7 กันยายน 2567 (โดยให้คำปรึกษาฟรีตลอดโครงการ ตั้งแต่ 1 มิ.ย. – 7 ก.ย. 67)

ช่องทางการรับสมัคร : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfT0osTUBkLCcdtpB-iMbwt_fQHCmyfKHK-arcx1svjN3RiiQ/viewform

VDO แนะนำกิจกรรม : https://drive.google.com/file/d/1dzqGnulcRSyxLP-B_O7ePUbh9OssIzyr/view

 

 

 

แชร์หน้านี้:
หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม ค่ายพัฒนาทักษะสื่อสารสำหรับน้องที่มีปัญหาในการสื่อสาร ผ่านกิจกรรมวิทยาศาสตร์แสนสนุก
ปฏิทินกิจกรรมอื่นๆ