หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม Facebook Live: พิธีมอบ HI PETE (ไฮพีท) เต็นท์ความดันลบสำหรับแยกผู้ป่วย พร้อมสาธิตการใช้งาน
Facebook Live: พิธีมอบ HI PETE (ไฮพีท) เต็นท์ความดันลบสำหรับแยกผู้ป่วย พร้อมสาธิตการใช้งาน
28 เม.ย. 2565
0

กำหนดการ
พิธีมอบ HI PETE (ไฮพีท) เต็นท์ความดันลบสำหรับแยกผู้ป่วย พร้อมสาธิตการใช้งาน
แก่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ และโรงพยาบาลเซนต์เมรี่
วันจันทร์ที่  2  พฤษภาคม  2565   เวลา 09.30 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม 113 อาคารสำนักงานกลาง
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

09.30 – 09.40 น.  

พิธีกรกล่าวต้อนรับ

09.40 – 09.50 น.  

ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ กล่าว “ความเป็นมาของผลงาน HI PETE (ไฮพีท) เต็นท์ความดันลบ”

09.50 – 10.00 น.   

นายแพทย์นพพร ชื่นกลิ่น  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กล่าว “บทบาทของ สวรส. กับการสนับสนุนนวัตกรรมไทยช่วยรับมือสถานการณ์โควิด-19”

10.00 – 10.10 น.   

ดร. ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าว “บทบาทของบริษัทกับการสนับสนุนงานวิจัยไทย”

10.10 – 10.30 น. 

ทีมวิจัยเอ็มเทคนำเสนอผลงาน HI PETE และแนะนำเต็นท์รูปแบบต่างๆ (ประมาณ 10 นาที)

10.30 – 10.40 น.  

ร่วมถ่ายภาพพิธีมอบ HI PETE – เต็นท์ความดันลบสำหรับ Home Isolation พร้อมชุดเตียงสนาม และ PETE (พีท) เปลปกป้อง – เปลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยความดันลบ ให้แก่ โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ และโรงพยาบาลเซนต์เมรี่

10.40 – 10.50 น.

คุณกุลประภา นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  กล่าวขอบคุณ

แชร์หน้านี้:
หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม Facebook Live: พิธีมอบ HI PETE (ไฮพีท) เต็นท์ความดันลบสำหรับแยกผู้ป่วย พร้อมสาธิตการใช้งาน