หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโมเดลธุรกิจนวัตกรรม สำหรับผู้นำธุรกิจบริการ (Business Model Innovation: Strategy for Service Leadership: BMI)
หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโมเดลธุรกิจนวัตกรรม สำหรับผู้นำธุรกิจบริการ (Business Model Innovation: Strategy for Service Leadership: BMI)
8 พ.ย. 2565
0

 

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโมเดลธุรกิจนวัตกรรม สำหรับผู้นำธุรกิจบริการ (Business Model Innovation: Strategy for Service Leadership: BMI)
.
อบรมวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565
สถานที่อบรม : โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ
.
“ปิดช่องว่างการบริการ ปรับปรุง พัฒนา และยกระดับให้เหนือคู่แข่ง ด้วยการลงมือทำโมเดลธุรกิจนวัตกรรมตั้งแต่วันนี้!!!”
.
ค่าลงทะเบียนท่านละ 6,420 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สมัครด่วน!!! รับจำนวนจำกัด เพียง 25 ท่าน เท่านั้นค่ะ
.
สนใจสมัครอบรม!!! ลงทะเบียนออนไลน์ที่
https://www.career4future.com/cfa/customer/index.php
.
รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.career4future.com/bmi
.
สอบถามข้อมูลที่
โทรศัพท์ 0 2644 8150 ต่อ 81898 (คุณฉวีวรรณ)
อีเมล npd@nstda.or.th

แชร์หน้านี้:
หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโมเดลธุรกิจนวัตกรรม สำหรับผู้นำธุรกิจบริการ (Business Model Innovation: Strategy for Service Leadership: BMI)
ปฏิทินกิจกรรมอื่นๆ