หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม (สวทช.) เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตร”การวิเคราะห์และการประเมินประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรด้วย AppSheet เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขอเครื่องจักร” (Overall Equipment Effectiveness : OEE)
(สวทช.) เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตร”การวิเคราะห์และการประเมินประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรด้วย AppSheet เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขอเครื่องจักร” (Overall Equipment Effectiveness : OEE)
3 พ.ค. 2566
0

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต(Career for the Future Academy : CFA) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตร”การวิเคราะห์และการประเมินประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรด้วย AppSheet เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขอเครื่องจักร” (Overall Equipment Effectiveness : OEE)

กลุ่มเป้าหมาย : สถานประกอบการและผู้สนใจในการเตรียมตัวเข้าสู่ อุตสาหกรรม 4.0

สิ่งที่จะได้ภายในนี้!!

  1. เพื่อเข้าใจหลักการประเมินประสิทธิผลโดยรวมเครื่องจักรอย่างถูกต้องทางด้านข้อมูลเพื่อการชี้วัด
  2. เพื่อเข้าใจถึงหลักการวิเคราะห์และแก้ไขปรับปรุงพัฒนากระบวนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. เพื่อประยุกต์ใช้โปรแกรม AppSheet สำหรับประยุกต์ใช้เก็บข้อมูล และการแสดงผลประสิทธิผลโดยรวมเครื่องจักร ในรูปแบบ Dashboard

ระยะเวลาการอบรม

กิจกรรมที่ 1 (Overview) : จำนวน 1 วัน (9.00–14.00 น.)   อบรมวันอังคารที่ 16 พ.ค 66

       

กิจกรรมที่ 2 (Advance)  : จำนวน 1 วัน (9.00–16.00 น.)   อบรมวันอังคารที่ 23 พ.ค 66 และเข้าให้คำปรึกษาที่สถานประกอบการจำนวน 3 ครั้ง ตามนัดหมายภายในวันที่ 21 กันยายน 2566

 

โปรโมชั่นพิเศษ!! รับฟรี โปรแกรม AppSheet คำนวณและวิเคราะห์ประสิทธิผลโดยรวมเครื่องจักร

 

สถานที่การจัดอบรม : โรงแรม ไอบิส โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา

 

สนใจสอบถามรายละเอียดและลงทะเบียนทั้งสองกิจกรรมได้ที่ Website : https://www.career4future.com/oee

 

สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 1368 (วลัยรัตน์), 1381 (ชนากานต์) หรือ e-mail : cfa-psc@nstda.or.th

แชร์หน้านี้:
หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม (สวทช.) เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตร”การวิเคราะห์และการประเมินประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรด้วย AppSheet เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขอเครื่องจักร” (Overall Equipment Effectiveness : OEE)
ปฏิทินกิจกรรมอื่นๆ