หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม เปิดรับสมัคร นักวิจัย และ/หรือ ผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมอาหาร เข้าร่วมโครงการ “FOREFOOD Acceleration Cohort #1”
เปิดรับสมัคร นักวิจัย และ/หรือ ผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมอาหาร เข้าร่วมโครงการ “FOREFOOD Acceleration Cohort #1”
6 ม.ค. 2566
0
📣📣📣 เมืองนวัตกรรมอาหาร (FoodInnopolis)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เปิดรับสมัคร นักวิจัย และ/หรือ ผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมอาหาร
เข้าร่วมโครงการ “FOREFOOD Acceleration Cohort #1”
โครงการพัฒนาธุรกิจที่มีฐานจากเทคโนโลยีเชิงลึกออกสู่ตลาด
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอาหารไทย
ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ
– การจัดตั้งและพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมอาหารจากเทคโนโลยีเชิงลึก
– องค์ความรู้เฉพาะด้านจากผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยีออกสู่ตลาดในระยะเวลาอันสั้น
– เงินสนับสนุนในกระบวนการเร่งรัดพัฒนาธุรกิจ
– โอกาสในการระดมทุนและสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ
– การเชื่อมต่อกับระบบนิเวศนวัตกรรมอาหารของประเทศ
🗓 กำหนดการโครงการ
∙ เปิดรับสมัครวันนี้ – 30 ม.ค. 66
∙ ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกเข้าสัมภาษณ์ : 1 ก.พ. 66
∙ สัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ : 6 ก.พ. 66
∙ ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ : 9 ก.พ. 66
∙ Bootcamp squad 1 : 23 – 26 ก.พ. 66
📌📌📌สมัครเข้าร่วมโครงการและดูข้อมูลเพิ่มเติม
ปิดรับสมัคร
ภายในวันที่ 30 มกราคม 2566
ติดต่อผู้ดูแลโครงการ
คุณปณิธาน ปิติไกรศร
Tel: 095 519 4539
E-Mail: panithan.pit@nstda.or.th
ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ Facebook Page: ForeFood Accelerator

แชร์หน้านี้:
หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม เปิดรับสมัคร นักวิจัย และ/หรือ ผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมอาหาร เข้าร่วมโครงการ “FOREFOOD Acceleration Cohort #1”
ปฏิทินกิจกรรมอื่นๆ