หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม รับสมัครอบรมหลักสูตร “เลือกใช้สถิติและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างไรให้ตอบโจทย์งานวิจัย”
รับสมัครอบรมหลักสูตร “เลือกใช้สถิติและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างไรให้ตอบโจทย์งานวิจัย”
25 ต.ค. 2565
0

พร้อมกันหรือยัง 1 ปีเปิดแค่ครั้งเดียว !!
******** รับแค่ 80 คน เท่านั้น ********

กับ หลักสูตร “เลือกใช้สถิติและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างไรให้ตอบโจทย์งานวิจัย”
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 16 ธันวาคม 2565 เวลา 8.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุม SD-601 ชั้น 6 อาคารสราญวิทย์
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี และผ่านระบบ Cisco WebEx

เพราะ “สถิติ” เป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญต่อกระบวนการทำวิจัยเป็นอย่างมาก ตั้งแต่การออกแบบการทดลอง การวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนการนำเสนอและแปลผลข้อมูล ล้วนแล้วแต่ต้องอาศัยความรู้ทางสถิติทั้งสิ้น การมีความรู้ทางสถิติจึงเป็นหนึ่งในทักษะที่สำคัญสำหรับนักวิจัย เพื่อการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีมาตรฐาน น่าเชื่อถือ สอดคล้องกับหลักจริยธรรมการวิจัยที่ดี และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ค่าลงทะเบียนท่านละ 2,500 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

ลงทะเบียนมาได้เลย ผ่าน Link นี้
https://www.career4future.com/cfa/index.php?crsgen=8225

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.career4future.com/stat

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 095-764-9803 อริสรา

แชร์หน้านี้:
หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม รับสมัครอบรมหลักสูตร “เลือกใช้สถิติและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างไรให้ตอบโจทย์งานวิจัย”
ปฏิทินกิจกรรมอื่นๆ