หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์(Singapore University of Technology and Design : SUTD) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ประจำปีการศึกษา 2566 (ค.ศ. 2023) ภาคเรียนที่ 2
ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์(Singapore University of Technology and Design : SUTD) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ประจำปีการศึกษา 2566 (ค.ศ. 2023) ภาคเรียนที่ 2
25 พ.ค. 2566
0

ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์

(Singapore University of Technology and Design : SUTD)

สาธารณรัฐสิงคโปร์ ประจำปีการศึกษา 2566 (ค.ศ. 2023) ภาคเรียนที่ 2

*** โดยไม่มีภาระผูกพันการชดใช้ทุน ***

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์ (Singapore University of Technology and Design : SUTD) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ได้ทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2566 (ค.ศ. 2023) หลักสูตรภาษาอังกฤษ จำนวน 3 ทุน ใน 4 สาขาวิชาคือ (1) Engineering Product Development (EPD) (2) Engineering Systems and Design (ESD) (3) Information Systems Technology and Design (ISTD) และ (4) Science, Mathematics and Technology (SMT) โดยไม่มีภาระผูกพันการชดใช้ทุน เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 23 มิถุนายน 2566 ศึกษาข้อมูลและวิธีสมัครได้ที่ https://www.princess-it.org/th/scholarship/sutd/  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โทรศัพท์ 089 452 4244 (คุณเยาวลักษณ์) email : yaowalak@nstda.or.th

 

รายละเอียด

  • ทุนการศึกษา : ระดับปริญญาเอก ระยะเวลา ไม่เกิน 4 ปี

ได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียน

มหาวิทยาลัยสนับสนุนค่าใช้จ่ายเดือนละ 2,200 SGD,
และเพิ่มเป็นเดือนละ 2,700 SGD เมื่อสอบผ่าน Ph.D. Qualifying Exam (QE)

*** ไม่มีข้อผูกพันการชดใช้ทุน ***

  • จำนวนทุนการศึกษา: จำนวน 2 ทุน
  • หมดเขตรับสมัคร : วันที่ 23 มิถุนายน 2566
  • ประกาศรับสมัครดูได้ที่ : https://www.princess-it.org/th/scholarship/sutd/
  • สาขาที่เปิดรับสมัคร:      ใน 4 สาขา ได้แก่

(1) Engineering Product Development (EPD)  (2) Information Systems Technology and Design (ISTD)  (3) Engineering Systems and Design (ESD)   (4) Science, Mathematics and Technology (SMT)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

โทรศัพท์ 089 452 4244 (คุณเยาวลักษณ์) email : yaowalak@nstda.or.th

แชร์หน้านี้:
หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์(Singapore University of Technology and Design : SUTD) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ประจำปีการศึกษา 2566 (ค.ศ. 2023) ภาคเรียนที่ 2