หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการการขนส่งสินค้าโดยใช้ระบบขนส่งทางราง (Railway Logistics Management: RLM)
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการการขนส่งสินค้าโดยใช้ระบบขนส่งทางราง (Railway Logistics Management: RLM)
30 พ.ย. 2565
0

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต สวทช. ขอเชิญเข้าร่วมอบรม
หลักสูตรการบริหารจัดการการขนส่งสินค้าโดยใช้ระบบขนส่งทางราง
(Railway Logistics Management: RLM)

วันที่ 6 – 11 กุมภาพันธ์ 2566
บรรยายภาคทฤษฎี : ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ
บรรยาย และศึกษาดูงาน : ณ จังหวัดหนองคาย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

เนื้อหาหลักสูตร ประกอบด้วย
* การบริหารจัดการการขนส่งสินค้าโดยใช้ระบบขนส่งทางราง
* กรณีศึกษาการขนส่งสินค้าโดยใช้ระบบขนส่งทางรางภายในประเทศ
* กรณีศึกษาการขนส่งสินค้าโดยใช้ระบบขนส่งทางรางของต่างประเทศ
* ศึกษาดูงานโครงการรถไฟไทย-ลาว-จีน และโครงการรถไฟลาว-จีน

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.career4future.com/rlm
ค่าลงทะเบียนต่อหลักสูตร : ท่านละ 49,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
Call Center: 0 2644 8150 ต่อ 81894 และ 085 324 2684 (นพมล)
E-mail: npd@nstda.or.th

แชร์หน้านี้:
หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการการขนส่งสินค้าโดยใช้ระบบขนส่งทางราง (Railway Logistics Management: RLM)
ปฏิทินกิจกรรมอื่นๆ