หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา DIGITAL HEALTH กุญแจปลดล็อกความเหลื่อมล้ำทางการแพทย์ (ฟรี)
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา DIGITAL HEALTH กุญแจปลดล็อกความเหลื่อมล้ำทางการแพทย์ (ฟรี)
24 ก.ค. 2566
0

Digital Health เป็นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลร่วมกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการช่วยวินิจฉัยโรค, การเก็บข้อมูลสุขภาพขนาดใหญ่ (Big data) สำหรับการวิเคราะห์และวางแผนการดูแลสุขภาพมาช่วยในการจัดการ การดูแลสุขภาพและการป้องกันโรค เพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการรักษาในพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึงบริการสาธารณสุข
ประเทศไทยให้ความสำคัญกับการสนับสนุนการใช้ Digital health เพื่อเพิ่มการเข้าถึงการรักษาและการดูแลสุขภาพ ผ่านนโยบาย BCG สาขาเครื่องมือแพทย์ สัมมนานี้เป็นการรวมตัวกันของ สถาบันทางการแพทย์ หน่วยงานวิจัยภาครัฐและบริษัทเอกชนที่สนใจประเด็นปัญหาดังกล่าว จึงได้นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ควบคู่ไปกับการรักษาแบบเดิม ทำให้ลดภาระการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ การตรวจวินิจฉัยที่แม่นยำรวมถึงการลดภาระความแออัดของผู้ป่วยในโรงพยาบาล
คุณจะได้พบกับกูรูทางการแพทย์จากหลากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
  • ดร.กิตติ วงศ์ถาวราวัฒน์ ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (Assistive Technology and Medical Devices Research Center: A-MED)
  • ดร. สุนทร หลั่นเจริญ หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศของโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ดร. สรรพฤทธิ์ มฤคทัต นักวิจัยอาวุโส ทีมวิจัยการประมวลผลและเข้าใจภาพ กลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
  • คุณวรกาน ลิขิตเดชาศักดิ์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีเครือข่ายโทรคมนาคม บริษัทหัวเว่ย ประเทศไทย
งานนี้เหมาะกับผู้บริหารโรงพยาบาล แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ นักพัฒนาระบบด้านสุขภาพและทางการแพทย์ นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ร่วมรับฟังและถอดบทเรียนจากการนำเทคโนโลยีไปใช้งานจริง งานสัมมนานี้คุณจะได้พบกับผู้พัฒนาระบบ ผู้นำเทคโนโลยีไปใช้งานจริง นักวิจัยที่ศึกษางานด้าน AI ทางการแพทย์ ภาคเอกชนกับการนำเทคโนโลยีโทรคมนาคม 5G มาใช้ในงานอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ
Highlights
  • แนวทางการพัฒนา Digital Health ในประเทศไทย โอกาสและความท้าทายผ่านนโยบาย BCG สาขาเครื่องมือแพทย์
  • The Future of Smart Hosptals in Thailand
  • AI in Thailand Healthcare
  • Empowering Smart Healthcare Journey with Digital Transformation
ลงทะเบียน ที่นี่ รับจำนวนจำกัด
พบกันวันที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 9.30-12.00น.
ณ ห้อง Asia Health Room ใน Hall 7 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณประภัสสร (หนิง) โทร. 0-2564-7000 ต่อ 5365 มือถือ. 081-854-1844 อีเมล์ bcd@nstda.or.th
แชร์หน้านี้:
หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา DIGITAL HEALTH กุญแจปลดล็อกความเหลื่อมล้ำทางการแพทย์ (ฟรี)
ปฏิทินกิจกรรมอื่นๆ