MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

 

  มหกรรมไม้สักและของดีเมืองแพร่ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 “Phrae Furniture City 2016”

  Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

   ในวันที่ 23 ธันวาคม 2559  เวลา 19.00 น. นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่  นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  เข้าเยี่ยมชมโรงงานต้นแบบสำหรับผลิตผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้สักคุณภาพสูงวิทยาลัยชุมชนแพร่ อ.สูงเม่น จ.แพร่ ที่เป็นศูนย์สาธิตการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.)และองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โดยมีการจัดแสดงผลงานเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ที่ได้นำเอาอัตลักษณ์การทำไม้ของจังหวัดแพร่  ที่ได้รับการถ่ายทอดจากในอดีตนำมาผสมผสาน สร้างจุดเด่นในชิ้นงานเฟอร์นิเจอร์งานไม้ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0

   alt

   ในงานมหกรรมไม้สักและของดีเมืองแพร่ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 “Phrae Furniture City 2016” ขึ้นในระหว่างวันที่ 23 ธันวาคม 2559 ถึง 1 มกราคม 2560 ณ บริเวณย่านการค้า น้ำทอง - ค่างาม อำเภอสูงเม่น - อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ตามยุทธศาสตร์เมืองแห่งไม้สัก Furniture City ของจังหวัดแพร่ต่อไป

    Items details

    • Hits: 216 clicks
    • Average hits: 1 click / day

    TCE-Plugin by www.teglo.info    บทความนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด: / 0
    น้อยมากที่สุด