ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2555

 


ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2555

 


ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2555

 


ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2556

 


ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556

 


ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2556

 


ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2556

 


ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2556

 


ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน  2556

 


ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม  2556

 


ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม  2556

 


ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน  2556

.

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

ตราโลโก้ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (Logo of Technology Management Center: TMC)

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป