ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดรับสมัครผู้รับทุนในโครงการทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอก (Postdoctoral Fellowship Program 2017) เพื่อสนับสนุนผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาต่อไปนี้ ได้แก่ Applied Mathematics, Physics, Biomedical Engineering, Biomaterials, Drug Releasing, Materials Science, Polymer, Environmental Engineering, Chemistry, Electrochemistry and Environment จากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ ไม่เกิน 5 ปี (2555) เพื่อให้มีความเข้มแข็งและมีประสบการณ์การทำงานวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องภายใต้การดูแลของนักวิจัยพี่เลี้ยง เป็นการเตรียมความพร้อมขั้นพื้นฐานในการก้าวไปสู่การทำงานวิจัยในระดับที่สูงขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างนักวิจัยคุณภาพที่จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนและผลิตผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ

ผู้สนใจดูรายละเอียดคุณสมบัติผู้รับทุนที่ https://www.mtec.or.th/mtec-pr/mtec-activity-news/7060-postdoctoral-fellowship-program-2017-th หรือสอบถามเพิ่มเติมติดต่อ Postdoctoral Fellowship Program โทร. 0 2564 6500 ต่อ 4470 (วลี) หรืออีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป