สำนักพัฒนาผู้ประกอบการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเชิญผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร เกษตรแปรรูป หรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเติมเต็มขีดความสามารถการแข่งขัน เข้าร่วมสัมมนา “Food Innovation Network” กิจกรรมสร้างเครือข่ายกลุ่มอุตสาหกรรม (Industrial Networking) ในวันอังคารที่ 5 เมษายน 2559 ณ โรงแรมเซ็นทรา เซ็นทรัล สเตชั่น หัวลำโพง กรุงเทพฯ

alt

พบกูรูด้านการตลาด ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเครือข่าย และผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต ที่จะมาให้ความรู้และร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการพัฒนากลยุทธ์การตลาด การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ภายใต้เครือข่ายความร่วมมือผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม ให้เกิดเป็นพันธมิตรทางธุรกิจในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ จนเกิดเป็นความร่วมมือในการพัฒนาธุรกิจได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 มีนาคม ศกนี้ ที่ www.decc.or.th หรือโทร 0 2564 6310 ต่อ 117 อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป