อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเชิญผู้ประกอบการและนวัตกร ด้านดิจิทัลที่มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์เกี่ยวข้องกับโรค NCD หรือ non-communicable diseases เป็นกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

โดยเปิดรับสมัคร ผู้ประกอบการและนวัตกร ด้านดิจิทัลที่มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์เกี่ยวข้องกับโรค NCD เข้าร่วม โครงการพัฒนานวัตกรรมการแพทย์ดิจิทัลเพื่อต่อสู้กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) สู่ระบบสาธารณสุขไทยเพื่อความยั่งยืนทางด้านสุขภาพ เพื่อคว้าเงินสนับสนุนสูงสุด 280,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) เข้าร่วมกิจกรรม Acceleration Program ขยายผลเชิงพาณิชย์สู่สถานพยาบาลหรือองค์กรในระบบสาธารณสุข เพื่อสร้างความร่วมมือการสนับสนุน ผลักดันผลงานนวัตกรรมด้านดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) รวมถึงโอกาสในการขยายตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เพียงคุณมีนวัตกรรมและเทคโนโลยี ตอบโจทย์ด้านนวัตกรรมการแพทย์ดิจิทัลสำหรับการรักษา ช่วยเหลือป้องกันเกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) ที่ TRL มากกว่าหรือเท่ากับ 4 ขึ้นไป รวมถึงมีแผนในการต่อยอดนวัตกรรมเพื่อนำไปสู่การใช้งานจริง และขยายผลเชิงพาณิชย์สู่สถานพยาบาลในระบบสาธารณสุขไทย
โปรดอย่าช้า !!! รับสมัครจำนวนจำกัด เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ถึง 31 มกราคม 2564
ผู้สนใจสมัครกรอกแบบฟอร์มรับสมัครได้ที่ https://forms.gle/ifuuSoW9iuMWexQJ7 "ทางอวท. จะแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านการคัดเลือกเพื่อนำเสนอโครงการผ่านออนไลน์และจะแจ้งผลให้ทราบ ภายใน 28 ก.พ. 64" สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อโทรศัพท์ 086 373 4271 (คุณกานต์ธิดาพร), 089 456 2440 (คุณวัชรี) หรือ สมัครได้ทาง Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป