3 ข้อคาใจเกี่ยวกับหน้ากากอนามัยที่ควรรู้

  • ข้อที่ 1 : หน้ากากอนามัยป้องกันเชื้อโรคได้แค่ไหน หน้ากากอนามัยทำจากวัสดุสังเคราะห์เรียงกันอย่างน้อย 3 ชั้นนอก : เคลือบกันน้ำ ช่วยป้องกันละอองฝอย เช่น น้ำลาย น้ำมูก จากผู้ป่วย ชั้นกลาง : เป็นแผ่นกรอง ช่วยดักเชื้อโรคและฝุ่น ชั้นใน : มีผิวสัมผัสนุ่ม ช่วยซึมซับละอองฝอยจากตัวเราไม่ให้แพร่กระจายออกไป
  • ข้อที่ 2 : คนป่วยโชว์ด้านสี คนสบายดีใส่ตรงข้ามจริงหรือ : ป่วยหรือไม่ป่วยก็ควรใส่ด้านสีออก เพราะการเคลือบกันน้ำช่วยป้องกันละอองฝอยที่มีเชื้อโรคจากภายนอกมาเกาะ และใส่ด้านสีขาวที่มีความนุ่มไว้ข้างในเพื่อดูดซับละอองฝอยจากตัวเรา ถ้าหันด้านสีเข้า เวลาเราไอหรือจาม ละอองฝอยจะเปียกเปื้อนหน้า ส่วนด้านนุ่มที่หันออกก็จะดูดซับเอาเชื้อโรคจากภายนอกมาสะสมไว้ใกล้ปากกับจมูกเรา
  • ข้อที่ 3 : ทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วอย่างไรไม่ให้เป็นภาระ หน้ากากอนามัยเป็นขยะติดเชื้อ เมื่อเลิกใช้ควรพับและม้วนก่อนแยกทิ้งลงถังขยะติดเชื้อหรือแยกรวมใส่ถุงใส มัดให้แน่น แล้วทิ้งลงขยะทั่วไป


ข้อมูลจาก : กระทรวงสาธารณสุข

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป