ณ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด จ.ระยอง - คณะกรรมการรับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม นำโดย ดร.ฐิตาภา สมิตินนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เดินทางเข้าเยี่ยมชมกิจการวิจัยของผู้ประกอบการที่ขอรับรองโครงการวิจัย ยกเว้นภาษี 300% ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนา บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด โดยมี ดร.สุเมธ เจริญชัยเดช (Deputy Director of Central Research and Development) ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชม

ในการนี้ ได้เยี่ยมชมผลงานนวัตกรรมและผลสำเร็จของงานวิจัยต่างๆ ที่ได้รับการรับรองโครงการวิจัยฯ และนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้แล้ว อาทิ การพัฒนาพอลิเอททิลีนชนิดความหนาแน่นสูงสำหรับผลิตภัณฑ์ท่อพลาสติกเกรด PE100RC (Development of HDPE pipe for PE100RC) ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้มีสมบัติผ่านตามมาตรฐานสากลและจำหน่ายไปทั่วโลก, การพัฒนาวิธีการกำจัด VOCs แบบใหม่ (Bio-Scrubber) เป็นเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยอาศัยนวัตกรรมกำจัดกลิ่นและสารระเหยอินทรีย์ (VOCs) ด้วยจุลินทรีย์ธรรมชาติ และ Emisspro นวัตกรรมสารเคลือบเตาเผาอุตสาหกรรมเพื่อการประหยัดพลังงานรายแรกในประเทศไทยและอาเซียนที่มีสมบัติช่วยลดการสูญเสียความร้อนในกระบวนการผลิต และสามารถทนความร้อนที่อุณหภูมิสูงกว่า 1,600 องศาเซลเซียส

  

อีกทั้งได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมในส่วนของ Floating Solar Farm หรือโซลาร์ฟาร์มลอยน้ำ ในรูปแบบโซลูชั่นครบวงจรรายแรกของประเทศไทย ซึ่งมีการนำเม็ดพลาสติกพอลิเอททิลีนเกรดพิเศษมาออกแบบและพัฒนาเป็นทุ่น มีคุณสมบัติติดตั้งง่าย รวดเร็ว และประหยัดพื้นที่ได้ถึงร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบลอยน้ำชนิดอื่นๆ นอกจากนี้ทุ่นลอยน้ำยังมีอายุการใช้งานที่ยาวนานถึง 25 ปี ใกล้เคียงกับอายุการใช้งานของแผงโซลาร์

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป