“ออมสิน” พัฒนาร้านอาหารริมทางเท้าทั่วไทย เปิดโครงการ GSB Street Food เปลี่ยนชีวิต (กล้าคิด ชีวิตเปลี่ยน) จัดแข่งขันแสดงความคิดสร้างสรรค์ ในหัวข้อ “พัฒนาสตรีทฟู้ด 4 มิติ” ที่ต้องมีดีทั้งรสชาติ นวัตกรรม และหน้าตาอาหาร ชิงเงินรางวัลกล้าเริ่ม กว่า 2 ล้านบาท

พร้อมเชิญเชียร์และชมการแข่งขันผ่านรายการเรียลลิตี้สตรีทฟู้ด รายการแรกของไทยทางช่อง True4U 24 เปิดรับสมัคร 15 มี.ค. - 15 เม.ย.62 นี้

 

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้ก้าวเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการพัฒนายกระดับอาชีพต่างๆ รวมถึงการค้าขายริมทางเท้า หรือสตรีทฟู้ด ที่มีการนำนวัตกรรม เทคโนโลยี ตลอดจนสาธารณสุข เข้ามาช่วยยกมาตรฐานทั้งความอร่อย ความสะอาด ถูกสุขอนามัย โดยที่ธนาคารออมสินได้เป็นแหล่งทุนสนับสนุนผู้ประกอบการสตรีทฟู้ดมานานกว่า 16 ปี ผ่านโครงการธนาคารประชาชน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับกลุ่มผู้ประกอบการนี้มาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดวันนี้ (5 มี.ค.) ธนาคารออมสินเปิดโอกาสครั้งสำคัญให้กลุ่มผู้ประกอบการสตรีทฟู้ด ในโครงการ GSB Street Food เปลี่ยนชีวิต (กล้าคิด ชีวิตเปลี่ยน) ด้วยการจัดประกวดร้านค้าริมทางเท้า เปิดโอกาสแสดงความคิดเพื่อสร้างความโดดเด่นให้กับธุรกิจร่วมแข่งขันภายใต้หัวข้อ “พัฒนาสตรีทฟู้ด 4 มิติ” หรือ “4 D Street Food Upgrade” โดยเปิดรับสมัครทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม ถึงวันที่ 15 เมษายน 2562 นี้ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐหลักที่สำคัญ ได้แก่ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สถาบันอาหาร และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA

ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า สตรีทฟู้ดอยู่คู่กับคนไทยมาอย่างยาวนาน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมาก เมื่อพูดถึงสตรีทฟู้ดจะมีข้อกังขาในเรื่องความสะอาด สุขอนามัย ในเรื่องดังกล่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถเข้ามาช่วยตรงนี้ได้ โดยการศึกษาวิจัยในเรื่องอาหาร มีตั้งแต่วัตถุดิบ การคัดเลือก การดูแลรักษา การแปรรูป การนำไปประกอบอาหาร เป็นต้น เหล่านี้ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภค ต้องมีการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสตรีทฟู้ดบางส่วนนั่งทานที่ร้าน บางส่วนห่อกลับบ้าน ขบวนการบรรจุ บรรจุภัณฑ์ และระยะเวลาการขนส่งจึงสำคัญ นอกจากนี้ ยังมีสตรีทฟู้ดบางส่วนขยายธุรกิจไปเป็นแฟรนไชส์ ซึ่งต้องมีกระบวนการพัฒนาอีกมากทั้งในด้านการเก็บรักษา การปรุงรสชาติอาหารต่างๆ ให้สม่ำเสมอ ตลอดจนประเด็นในเรื่องพลังงานที่ใช้ในการทำอาหาร แสงส่องสว่าง หรือการจัดการน้ำทิ้ง ดังนั้น โจทย์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในเรื่องสตรีทฟู้ดมีหัวข้อวิจัยและพัฒนาเป็นจำนวนมาก เข้าไปเกี่ยวข้องในทุกมิติ รวมถึงความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ รถเข็นจากการเข็น ออกแบบอย่างไรเพื่อลดความเมื่อยล้า เป็นต้น

 

“สตรีทฟู้ดเมื่อมีคุณภาพสูงขึ้น มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดี จะสามารถส่งเสริมในภาพรวมของอุตสาหกรรมอาหาร การท่องเที่ยว ขณะเดียวกันจะส่งเสริมความสุขและสุขภาพของคนไทยเองด้วย นอกจากนี้ เมื่อได้ส่งเสริม Innovation หรือนวัตกรรมในเรื่องสตรีทฟู้ด จะช่วยให้มีผู้ประกอบการในด้าน Innovation ต่างๆ ที่เกี่ยวกับสตรีทฟู้ดเพิ่มมากขึ้น เช่น อุปกรณ์ รถเข็น ภาชนะ เครื่องไม้เครื่องมือ เหล่านี้จะเป็นบริษัท SME ที่เกิดขึ้นเพื่อรองรับและส่งเสริมธุรกิจสตรีทฟู้ด ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมต่อไป” ผู้อำนวยการ สวทช. กล่าว

 

ทั้งนี้ หัวข้อ “พัฒนาสตรีทฟู้ด 4 มิติ” หรือ “4 D Street Food Upgrade” ประกอบด้วย 1.D Food ด้านอาหาร ที่นอกเหนือจากส่วนผสม วัตถุดิบ ที่นำมาปรุงให้มีรสชาติที่ดีเลิศ รวมถึงกระบวนการปรุงที่ดีด้วยแล้ว จะต้องปรับปรุงอาหารให้มีมิติใหม่ 2.D Innovation ด้านนวัตกรรม นำนวัตกรรมดีๆ ทั้งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยปรับปรุงอาหารให้น่าสนใจ 3.D Design การออกแบบ การใช้ความคิดสร้างสรรค์อาหาร และ 4.D Marketing ด้านการตลาด ต้องมีมุมมองด้านการตลาดใหม่ๆ ซึ่งการแข่งขันนี้จะมีการนำเสนอภาพการแข่งขันในรายการเรียลลิตี้สตรีทฟู้ด ซึ่งถือเป็นรายการเรียลลิตี้สตรีทฟู้ดรายการแรกของไทย ผ่านสถานีโทรทัศน์ ช่อง True4U 24 ทุกวันอาทิตย์ เวลา 12.30-13.30 น.

 

สำหรับผู้สมัครเข้าร่วมโครงการต้องมีสัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ และประกอบอาชีพค้าขายอาหารสตรีทฟู้ดเป็นอาชีพหลัก ทั้งอาหารหรือเครื่องดื่มที่พร้อมบริโภค โดยจำหน่ายริมทางเท้า หรือที่สาธารณะ ทั้งร้านตึกแถว ซุ้มขายอาหาร รถเข็นอาหาร หาบเร่ รถเร่ หรือรถบรรทุกอาหาร โดยมีเงินรางวัลรวมกว่า 2 ล้านบาท โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ทางเฟซบุ๊กโครงการ www.facebook.com/gsbstreetfoodtv

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป