จบกันไปแล้วกับค่ายวิทยาศาสตร์ (Youth Camp) สำหรับน้องๆ ที่มีความสามารถพิเศษทั้ง 253 คนจาก 13 ประเทศทั่วโลก ในงาน APCG2018 หรืองานประชุมวิชาการนานาชาติด้านการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ ครั้งที่ 15 ที่ประเทศไทยได้รับโอกาสสำคัญเป็นเจ้าภาพจัดงาน ระหว่างวันที่ 20 - 24 สิงหาคม 2561 โดยพิธีปิดวันนี้ (24 ส.ค.) ที่อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

น้องๆ ได้นำเสนอการแสดงมากถึง 9 ชุด ได้แก่ Creativity Gym, Create Art by Applying Math, Learning by Drawing, Tie-Dye Tissue Paper STEAM Workshop, Tiny Khon Mask, Design Thinking for Kids, Fun Thai Sweets, Smart Entrepreneur และ Creativity in You ซึ่งเป็นการนำเนื้อหาและใจความสำคัญที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพในด้านต่างๆ ที่มีตลอดค่ายมาทำเป็นโชว์ สร้างเสียงหัวเราะและความประทับใจกันยาวๆ ไป ... นับเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆ เยาวชนเหล่านี้ได้พัฒนาศักยภาพตนเองได้อย่างเต็มความสามารถต่อไป

 

โดยพิธีปิดได้รับเกียรติจาก ดร.กัญญวิมว์ กีรติกร ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีและกล่าวปิดงาน พร้อมร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกร่วมกับคณะผู้บริหารจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ สวทช. หน่วยงานร่วมจัดงาน และน้องๆ เยาวชนจากทั้ง 13 ประเทศ .. แล้วเจอกันใหม่กับ APCG2020 อีก 2 ปีข้างหน้าที่เกาหลีใต้ #APCG2018

 

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป