สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ขอเชิญผู้ประกอบการ SME ทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ที่จดทะเบียนนิติบุคคล (บจก. หจก. หสม. ร้านค้า สหกรณ์ หรือวิสาหกิจชุมชน) เข้าร่วมสัมมนาฟรี! หัวข้อ “ชนชราแห่งอนาคต : ความท้าทายในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อชนชราแห่งอนาคต” เพื่อรับทราบข้อมูลสนับสนุนผู้ประกอบการที่สนใจพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ท้าทายโอกาสและศักยภาพของสังคมผู้สูงวัย ตั้งแต่โครงการอสังหาริมทรัพย์ไปจนถึง Wearable gadget หรือ IOT Platform

ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 - 17.00 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น M ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก กรุงเทพฯ รับจำนวนจำกัด 60 ท่านเท่านั้น สงวนสิทธิ์รับ 1 คน/นิติบุคคล หมดเขตภายใน 13 ก.ค. 61 ลงทะเบียนฟรีได้ที่อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทรสาร 0 2564 7082 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2564 7000 ต่อ 1301, 1368, 1381

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป