29 มิถุนายน 256 ที่ห้องอินฟินิตี้ บอลลูม โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพฯ: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมแถลงข่าว Thai Tech Expo 2018 โดยมี นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานแถลงข่าว ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-8 กรกฎาคม ณ EH101 - 102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

เพื่อนำเสนอผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ที่โดดเด่นสอดรับกับการพัฒนาประเทศเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล ทั้งนี้ สวทช. ซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยและพัฒนาภายใต้การกำกับของกระทรวงวิทย์ฯ ได้ร่วมนำผลงานวิจัยและพัฒนาพร้อมใช้ในรูปแบบผู้ซื้อพบผู้ขาย ร่วมจัดแสดงในงานดังกล่าวด้วย ภายใต้ชื่องาน Thailand Tech Show 2018

ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดเผยว่า งาน Thailand Tech Show 2018 ในหัวข้อ “เสริมแกร่งธุรกิจด้วยวิทย์และนวัตกรรม” ที่จัดโดย สวทช. ถือเป็นไฮไลต์สำคัญของงาน Thai Tech Expo 2018 ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จัดขึ้น ซึ่งเป็นการร่วมกันจัดแสดงผลงานวิจัยจาก สวทช. และพันธมิตรหน่วยงานวิจัยรัฐและเอกชน มหาวิทยาลัยจากทั่วประเทศ จำนวน 299 ผลงาน ถือเป็นแหล่งรวมงานวิจัยในรูปแบบตลาดเทคโนโลยี ผู้ซื้อพบผู้ขาย ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถเข้าถึงได้ในจุดเดียว เป็นการช่วยผลักดันงานวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม นำไปสู่การใช้ประโยชน์และสร้างธุรกิจเทคโนโลยีใหม่ๆ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการผลงานเทคโนโลยี การนำเสนอผลงานวิจัย เปิดโอกาสเจรจาจับคู่ธุรกิจกับเจ้าของเทคโนโลยี การสัมมนาและการบรรยายพิเศษทิศทางเทคโนโลยีที่ต้องจับตามอง การช้อปปิ้งสินค้าเทคโนโลยี

 

“งาน Thailand Tech Show สวทช. จัดขึ้นทั้งในกรุงเทพฯ และภูมิภาครวม 11 ครั้งแล้ว โดยครั้งที่ผ่านมาพันธมิตรหน่วยงานวิจัยร่วมกิจกรรม 34 หน่วยงาน จำนวนเทคโนโลยีที่ร่วมแสดง 193 ผลงาน  มีผู้ประกอบการแสดงความสนใจจับคู่ขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยีจำนวนกว่า 300 คู่ธุรกิจ ปัจจุบันได้ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้วกว่า 38 สัญญา และอยู่ในระหว่างเจรจาอีกจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีผู้สนใจขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยีจำนวนมาก ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เภสัชภัณฑ์และเครื่องสำอาง วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร ตลอดจนอุตสาหกรรมการเกษตรและประมง เป็นต้น”

 

รองผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวต่อว่า สำหรับงาน Thailand Tech Show 2018 นอกจากการ จัดแสดงผลงาน การจับคู่ธุรกิจ และการจำหน่ายสินค้านวัตกรรมที่เป็นผลมาจากงานวิจัย ในงานนี้ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอื่นๆ อาทิ ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 มีการนำเสนอผลงานวิจัยที่พร้อมถ่ายทอดสู่ เชิงพาณิชย์ ในสาขากลุ่มการแพทย์ เครื่องสำอาง และเวชภัณฑ์  กลุ่มเครื่องมือเครื่องจักรและอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มเกษตร อาหารเครื่องดื่ม โดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่สนใจได้คุยกับเจ้าของผลงานโดยตรงและจับคู่ธุรกิจร่วมกัน และอีกไฮไลต์ ซึ่งนักลงทุนไม่ควรพลาด คือ ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 มีการนำเสนอผลงานที่ น่าลงทุนที่สุดประจำปี 2561 (NSTDA Investors’ Day) ซี่งปีนี้จัดเป็นครั้งที่ 9 โดยในปีที่ผ่านมานักลงทุนและผู้ประกอบการให้ความสนใจเข้าร่วมงาน กว่า 500 คน และตลอด 8 ครั้งที่จัดมาได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุน ผู้ประกอบการ พร้อมการนำเสนอผลงานเด่นของ สวทช. ทั้งสิ้น  41 ผลงาน มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้ว 13 ผลงาน อยู่ระหว่างเจรจาและเตรียมการทอดเทคโนโลยีอีก 14 ผลงาน สำหรับงานในครั้งนี้มีการจัดแสดงผลงาน 299 ผลงาน ทั้งจาก สวทช. และพันธมิตร 45 หน่วยงาน (หน่วยงานวิจัยภาครัฐ 5 สถาบันการศึกษา 28 ราย และหน่วยงานวิจัยบริษัทเอกชน 12 ราย) แบ่งเป็นเทคโนโลยีราคาเดียว 30,000 บาท จำนวน 57 ผลงาน เทคโนโลยีเจรจาเงื่อนไขจำนวน  237 ผลงาน และผลงานเด่น สวทช. จำนวน 5 ผลงาน

“อีกทั้งยังมีการบรรยายพิเศษ 10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามองสำหรับธุรกิจ บรรยายโดย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช. ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการและประชาชนที่สนใจทราบแนวโน้ม 10 เทคโนโลยีในช่วง 5-10 ปีข้างหน้า เพื่อเตรียมตัวรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่อาจจะส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ สังคมและเศรษฐกิจของประเทศ พร้อมกันนี้ สวทช. ยังจัดเสวนาพิเศษเรื่อง Disruptive Technology to Smart Farming เทคโนโลยีพลิกเกษตรไทยเป็นเกษตรอัจฉริยะ: เทคโนโลยีจะช่วยเกษตรกรไทยเพิ่มผลผลิตหรือลดการสูญเสียได้อย่างไร? และ Disruptive Technology: Food for the Future เทคโนโลยีอาหารเพื่ออนาคต: เทคโนโลยีจะช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้ธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารในไทยได้อย่างไร? เพื่อเปิดมุมมองต่อยอดธุรกิจ และเตรียมความพร้อมกับเทคโนโลยีก้าวหน้าในยุค Thailand 4.0 ผ่านมุมมองของผู้บริหารภาคเอกชนด้านวิจัยและวิทยาศาสตร์ ที่จะมาแลกเปลี่ยนมุมมอง ประสบการณ์ พร้อมขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศไทยไปพร้อมๆ กัน โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนร่วมงานได้ฟรีที่www.nstda.or.th/thailandtechshow หรือสอบถามรายละเอียด โทรศัพท์ 0 2564 8000” ดร.จุฬารัตน์ กล่าวทิ้งท้าย

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป