สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ขอเชิญผู้ประกอบการในเขตภาคตะวันออก ที่จดทะเบียนนิติบุคคล (บจก. หจก. หสม. ร้านค้า สหกรณ์ หรือ วิสาหกิจชุมชน) เข้าร่วมสัมมนา ฟรี ! ในหัวข้อ “ทิศทางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมงานเชื่อมไทยกับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก” เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและสมัยใหม่ในการผลิตและสร้างนวัตกรรม และเป็นแนวทางปรับปรุงระบบการผลิตของแต่ละสถานประกอบการ

ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ โรงแรมชลจันทร์ พัทยา รีสอร์ท อ.บางละมุง จ.ชลบุรี รับจำนวนจำกัด 60 เท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์รับ 1 คน/นิติบุคคล ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือโทรสารหมายเลข 0 2564 7082 หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 15 มิ.ย. 61 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2564 7000 ต่อ 1301, 1368, 1381

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป