upcycling-hospital-value-creation-with-design

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ให้การสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญและดูแลบริหารจัดการโครงการ รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต ศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เกษตรฯ และ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในโครงการ Upcycling: Value creation with design แก่ โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ด้วยการการสร้างมูลค่าให้เศษวัสดุ หรือ Upcycling ด้วยการออกแบบ พร้อมเปิดแสดงนวัตกรรมผลงานอัพไซคลิ่งจากของเหลือใช้ในโรงพยาบาลกลาง

upcycling-hospital-value-creation-with-design upcycling-hospital-value-creation-with-design

ขยะโรงพยาบาล เป็นสิ่งที่ทุกคนหวาดกลัว ไม่อยากเข้าใกล้ แต่ความจริงที่หลายคนยังไม่รู้เกี่ยวกับขยะโรงพยาบาล คือ โรงพยาบาลมีระบบบริหารจัดการขยะอย่างเป็นมาตรฐาน ตั้งแต่การกำหนดประเภทขยะ การคัดแยกขยะ การกำจัดขยะ ทำให้พบว่า มีขยะบางส่วนเป็นของเหลือใช้ที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ โดยเฉพาะของเหลือใช้ที่เป็นบรรจุภัณฑ์ของอุปกรณ์ทางการแพทย์แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง สะอาด ปลอดภัย และมีปริมาณมาก แต่ถูกเหมารวมและถูกกำจัดเป็นขยะติดเชื้อไปด้วย เช่น ผ้าห่ออุปกรณ์ผ่าตัด เป็นผ้ารูปแบบ Non-woven ที่ใช้ห่ออุปกรณ์ผ่าตัด ซึ่งมีหลายขนาด ที่สำคัญคือ สะอาด ปลอดภัย และมีมากถึง 6,800 ชิ้นต่อเดือน หรือขวดน้ำเกลือที่เมื่อนึกถึงโรงพยาบาลต้องนึกถึงสิ่งนี้ซึ่งมีเหลือเป็นจำนวนมากเช่นกัน โดยรวมแล้วมีขยะเหลือทิ้งจากโรงพยาบาลกลาง กว่า 200,000 ชิ้นต่อเดือน ด้วยเหตุนี้ โรงพยาบาลกลางจึงเห็นความสำคัญการนำขยะกลับมาใช้ให้เป็นประโยชน์อีกครั้ง และเพื่อเป็นต้นแบบการจัดการขยะอย่างสร้างสรรค์ให้สถานพยาบาลอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อไป

upcycling-hospital-value-creation-with-design upcycling-hospital-value-creation-with-design รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต ผู้เชี่ยวชาญโปรแกรม ITAP และผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมและนักวิจัยด้านการบริหารจัดการนวัตกรรม เผยว่า “ถ้าเราสามารถนำขยะจากโรงพยาบาลมาเป็นวัตถุดิบเพื่อสร้างประโยชน์โดยเฉพาะกับสถานพยาบาลเองได้ เราจะช่วยลดภาระ ส่งเสริมนวัตกรรม สร้างรายได้และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน ซึ่งหากทุกโรงพยาบาลประเทศไทยนำขยะเหล่านี้กลับมาใช้ จะช่วยลดขยะในประเทศไทยได้อย่างมหาศาล และเป็นต้นแบบสถานพยาบาลรักษ์โลกอย่างมีสุนทรียะด้วย ตัวอย่างนวัตกรรมผลงานการออกแบบขยะจากโรงพยาบาลกลาง เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองการใช้งานในมิติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อคนในโรงพยาบาล เช่น แผ่นรองสระผมสำหรับคนไข้ หมอนรองคอทำฟัน กระเป๋าข้างเตียง ออกแบบเพื่อให้กลับมาใช้ประโยชน์กับหมอ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และคนไข้ หรือเป็นผลิตภัณฑ์ทั่วไป เช่น ที่นอน ชุดที่นั่ง Space Chair เสื้อกันฝน ออกแบบเพื่อใช้งานสำหรับบุคคลทั่วไป และสุดท้ายเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการขาย เช่น น้ำยาล้างจาน ชุดเพ้นผ้า เป็นต้น โดยทั้งหมดล้วนเป็นฝีมือการพัฒนาของบุคลากรในโรงพยาบาลเอง ร่วมกับตน และคณะ เพื่อพัฒนาสู่แนวคิด Upcycling Hospital แห่งแรกของประเทศไทย”

upcycling-hospital-value-creation-with-design ด้าน ดร.ภัทรารัตน์ ตันนุกิจ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลกลาง กล่าวว่า “การเปลี่ยนวิธีคิดและเปิดใจยอมรับว่าขยะในโรงพยาบาล ไม่ได้เป็นขยะติดเชื้อทั้งหมด แต่กลับเป็นของเหลือใช้ที่มีคุณสมบัติดีเป็นพิเศษ ย่อมทำให้เราสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยการนำขยะโรงพยาบาลกลับมาออกแบบ พัฒนา ให้กลับมาใช้ได้อีกครั้ง นอกจากจะเกิดประโยชน์กับสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังเป็นการปลุกจิตสำนึกและพัฒนาทักษะต้านต่างๆ ของบุคลากรในโรงพยาบาล และที่สำคัญ คือนำไปสู่การสร้างรายได้เสริมช่วยเหลือครอบครัวและองค์กรอีกด้วย”

ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Upcycling: Value creation with design เพื่อเพิ่มมูลค่าของเหลือใช้ในโรงงานหรือสถานประกอบการ สามารติดต่อสอบถามและประสานขอคำแนะนำเพิ่มเติมได้ที่ ที่ปรึกษาเทคโนโลยี โปรแกรม ITAP สวทช. คุณพนิตา ศรีประย่า โทร. 0 2564 7000 ต่อ 1301 อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

nsd

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป