โปรแกรม ITAP (ไอแทป) สวทช. ขอเชิญผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับโลหะและชิ้นส่วน ร่วมกิจกรรม “ศึกษาดูงานเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่สำหรับการผลิตงานโลหะและชิ้นส่วนอุตสาหกรรม” ระหว่างวันที่ 24 ก.ย. - 1 ต.ค. 60 (จำนวน 8 วัน) ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งการเดินทางครั้งนี้ จะเข้าชมงาน Schweissen & Schneiden 2017 (4 ปีจัดครั้งเดียว) และมีผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ ผศ.ปริยสุทธิ์ วัฒนธรรม และ ผศ.ดร.กฤตธี เอียดเหตุ จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมเดินทางพร้อมคณะ โดยมีค่าใช้จ่าย 95,000 บาท /ท่าน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณพนิตา ศรีประย่า อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทร. 0 2564 7000 ต่อ 1301

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป