ดาวน์โหลดหนังสือ 

 คลิกที่นี่เพื่อแสดงผลในรูปแบบ e-Book แบบ Flip

หนังสือ งานวิจัยสวทช.สู่นวัตกรรมรับมือ COVID-19

ผลงานนวัตกรรม/บริการ โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

 • DDC-Care ระบบติดตามและประเมินผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อก่อโรคโควิด-19
 • Traffy Fondue
 • NIEMS-Care ระบบจัดการสถานการณ์โควิด-19 ในระดับชุมชน ระบบติดตามการกระจายหน้ากากอนามัย
 • หน้ากากอนามัย N-Breeze
 • หน้ากากอนามัย Safie Plus
 • Face Shield from FabLab
 • หมวกแรงดันลบ Negative Pressure Helmet
 • Germ Saber UVC Sterilizer
 • Germ ZerO3 Sterilizer ตู้อบโอโซนเพื่อฆ่าเชื้อโรค
 • MagikTuch ลิฟต์ไร้สัมผัส ขจัดโควิด-19
 • BodiiRay S เครื่องเอกซเรย์ดิจิทัลสำหรับถ่ายทรวงอก
 • AI วินิจฉัยภาพถ่ายเอกซเรย์ทรวงอก
 • แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อรับมือการระบาดของโควิด-19
 • MuTherm-FaceSense
 • การสกัด RNA เพื่อตรวจวินิจฉัยโรคโควิด-19 ด้วยเทคนิค RT-PCR
 • ชุดตรวจหาเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ด้วยเทคนิคแลมป์ (LAMP)
 • ชุดตรวจเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด-19 แบบรวดเร็วด้วยเทคนิค LFIA
 • การคัดแยกผู้ป่วยด้วยลายพิมพ์เปปไทด์ (Peptide barcode)
 • วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19
 • ห้องกักตัวภาคสนามจากตู้คอนเทนเนอร์
 • ต้นแบบเปลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบความดันลบ
 • ต้นแบบอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจแบบจ่ายอากาศบริสุทธิ์ (PAPR) อย่างง่าย
 • ต้นแบบรถเข็นควบคุมระยะไกล
 • Research Gap Fund fights COVID-19
 • บริการคำบรรยายแทนเสียงแบบสด
 • Fun Science @ Home by NSTDA

ผลงานนวัตกรรมที่ร่วมพัฒนากับหน่วยงานภาคี

 • Medical Devices Demand-Supply Matching
 • EP Kare หน้ากากเอนกประสงค์
 • HAPYBOT หุ่นยนต์ขนส่งในโรงพยาบาล
 • Wristband ติดตามตำแหน่งผู้กักตัว
 • เครื่องทดแทนเครื่องช่วยหายใจ Chula-PRANA

รวมงานวิจัย สวทช. สู้ภัยโควิด-19

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

ตราโลโก้ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (Logo of Technology Management Center: TMC)

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป