หน้าแรก คลังความรู้ หนังสืองานวิจัยสู่นวัตกรรมรับมือ
COVID-19
หนังสืองานวิจัยสู่นวัตกรรมรับมือ
COVID-19
22 พ.ค. 2563
0
เอกสารเผยแพร่

ดาวน์โหลดหนังสือ 

 คลิกที่นี่เพื่อแสดงผลในรูปแบบ e-Book แบบ Flip

หนังสือ งานวิจัยสวทช.สู่นวัตกรรมรับมือ COVID-19

ผลงานนวัตกรรม/บริการ โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

  • DDC-Care ระบบติดตามและประเมินผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อก่อโรคโควิด-19
  • Traffy Fondue
  • NIEMS-Care ระบบจัดการสถานการณ์โควิด-19 ในระดับชุมชน ระบบติดตามการกระจายหน้ากากอนามัย
  • หน้ากากอนามัย N-Breeze
  • หน้ากากอนามัย Safie Plus
  • Face Shield from FabLab
  • หมวกแรงดันลบ Negative Pressure Helmet
  • Germ Saber UVC Sterilizer
  • Germ ZerO3 Sterilizer ตู้อบโอโซนเพื่อฆ่าเชื้อโรค
  • MagikTuch ลิฟต์ไร้สัมผัส ขจัดโควิด-19
  • BodiiRay S เครื่องเอกซเรย์ดิจิทัลสำหรับถ่ายทรวงอก
  • AI วินิจฉัยภาพถ่ายเอกซเรย์ทรวงอก
  • แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อรับมือการระบาดของโควิด-19
  • MuTherm-FaceSense
  • การสกัด RNA เพื่อตรวจวินิจฉัยโรคโควิด-19 ด้วยเทคนิค RT-PCR
  • ชุดตรวจหาเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ด้วยเทคนิคแลมป์ (LAMP)
  • ชุดตรวจเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด-19 แบบรวดเร็วด้วยเทคนิค LFIA
  • การคัดแยกผู้ป่วยด้วยลายพิมพ์เปปไทด์ (Peptide barcode)
  • วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19
  • ห้องกักตัวภาคสนามจากตู้คอนเทนเนอร์
  • ต้นแบบเปลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบความดันลบ
  • ต้นแบบอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจแบบจ่ายอากาศบริสุทธิ์ (PAPR) อย่างง่าย
  • ต้นแบบรถเข็นควบคุมระยะไกล
  • Research Gap Fund fights COVID-19
  • บริการคำบรรยายแทนเสียงแบบสด
  • Fun Science @ Home by NSTDA

ผลงานนวัตกรรมที่ร่วมพัฒนากับหน่วยงานภาคี

 • Medical Devices Demand-Supply Matching
 • EP Kare หน้ากากเอนกประสงค์
 • HAPYBOT หุ่นยนต์ขนส่งในโรงพยาบาล
 • Wristband ติดตามตำแหน่งผู้กักตัว
 • เครื่องทดแทนเครื่องช่วยหายใจ Chula-PRANA

รวมงานวิจัย สวทช. สู้ภัยโควิด-19

 

22 พ.ค. 2563
0
แชร์หน้านี้: